Ets una petita o mitjana empresa i tens compte a Facebook i Twitter? Enhorabona per la iniciativa.Vols alguns consells per millorar la comunicació en aquestes xarxes socials?

Cada xarxa té la seva pròpia idiosincràsia, però hi ha consells comuns pràctics que et poden ser d’ajuda i que funcionen tant per Twitter com per Facebook.

5 consells comuns per usar a Twitter i Facebook

 1. Fer servir paraules claus per viralitzar el missatge:
  1. COM Ex: Com obrir una pàgina a Facebook.
  2. NUMERACIÓ Ex: 5 consells per a Twitter i Facebook.
  3. CONSELLS Ex: Consells per a publicar a Instagram.
  4. TRUCS Ex: Trucs per destacar a LindekIn.
  5. PER QUÈ Ex: Per què tenir un compte a Pinterest.
 2. Si un post/tuit és molt important, publica’l més d’una vegada. Compte!: Millor si canvies el missatge.
 3. COPIA: mira què fa la teva competència i copia allò que fa bé. I aprèn dels seus errors.
 4. Cuida l’ortografia. Abans de publicar, revisa que no hi hagi faltes.
 5. Quan publicar? Depèn de molts factors. Però hi ha eines que ens permeten saber quan els nostres fans estan més connectats.
  1. Facebook: a la zona d’estadístiques.
  2. Twitter: Tweriod.

Més consells per a Twitter.

Més consells per a Facebook.

5 Consejos para Twitter y Facebook

¿Eres una pequeña o mediana empresa y tienes cuenta en Facebook y Twitter? Enhorabuena por la iniciativa. ¿Quieres algunos consejos para mejorar tu comunicación en estas redes sociales?

Cada red tiene su propia idiosincrasia, pero hay consejos comunes prácticos que te pueden ser de ayuda y que funcionan por igual en Twitter o Facebook.

5 consejos comunes per usar en Twitter y Facebook

 1. Usar palabras claves per viralizar el mensaje:
  1. COMO Ej: Cómo abrir una página en Facebook.
  2. NUMERACIÓN Ej: 5 consejos para Twitter y Facebook.
  3. CONSEJOS Ej: Consejos para publicar en Instagram.
  4. TRUCOS Ej: Trucos para destacar en LindekIn.
  5. POR QUÉ Ej: Por qué tener una cuenta en Pinterest.
 2. Si un post/tuit es muy importante, publícalo más de una vez. ¡Cuidado!: Mejor si cambias el mensaje.
 3. COPIA: mira qué hace tu competencia y copia lo bueno. Y aprende de sus errores.
 4. Cuida la ortografía. Antes de publicar, revisa que haya faltas.
 5. ¿Cuándo publicar? Depende de muchos factores. Pero existen herramientas para conocer cuándo están más conectados nuestros fans:
  1. Facebook: a la zona de estadísticas
  2. Twitter: Tweriod

Más consejos para Twitter.

Más consejos para Facebook.