Què dir? Com dir-ho? A qui dir-ho?

Gestió de la comunicació dins l’empresa

L’assessoria en COMUNICACIÓ contempla:

COMUNICACIÓ EXTERNA Relació amb els mitjans de comunicació

 • Notes de premsa.
 • Rodes de premsa.
 • Entrevistes, reportatges,..
 • Comunicació de crisi

COMUNICACIÓ INTERNA Relació amb el treballador i client

 • Contingut de catàlegs
 • Butlletins d’empresa.
 • Comunicats a clients per correu electrònic.
 • Comunicació per Intranet.

L’eina bàsica per una bona gestió comunicativa dins l’empresa és el PLA DE COMUNICACIÓ on es defineix:

 • Objectius
 • Públic Objectiu
 • Estratègies
 • Accions

I en mesurem els Resultats.

 

Què és un pla de comunicació?

Una de les maneres més efectives –i acadèmiques- d’afrontar el llançament d’un nou producte, la inauguració d’una nova seu, un congrés,… és dissenyar un pla de comunicació. Per què? Cal traçar un camí ben definit per no perdre el nord i que el final sigui un èxit total.

6 Punts bàsics d’un pla de comunicació

 1. Introducció: descriu l’empresa, la seva finalitat, filosofia,…  Cal que sigui breu.pla-comunicacio
 2. Anàlisi DAFO: llistat de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats, de la marca i l’entorn. Si ho fem amb un quadre amb 2 columnes i 2 files, es visualitzarà millor.
 3. Objectius: definició dels objectius del pla. Han de ser pocs i clars, per tant, brevetat i concisió.
 4. Públics: descriure els públics (interns i externs) que intervenen. Com més concrets, millor, més afinarem.
 5. Accions: l’apartat més important on s’explica les accions que es duran a terme per assolir els objectius. Quantes més accions, millor (sempre que el pressupost ho permeti). Si convé, posarem una acció per pàgina per tal que l’explicació sigui idònea.
 6. Calendari: hem de planificar el calendari d’execució. Per mesos, setmanes o dies, en funció de l’envergadura de l’esdeveniment.

I naturalment, en mesurarem els Resultats a posteriori. Només així sabrem si el pla de comunicació ha triomfat o no. Si el calendari és llarg -diverses setmanes o mesos, millor si anem mesurant els resultats setmana a setmana per redreçar el pla de comunicació.

Més posts a Bloc Montse Palau