La majoria de titulars tenen per objectiu captar l’atenció dels lectors; que es quedin atrapat i compri el diari, es quedi al dial o no canviï de canal. Ja sigui positivament o catastròficament, en funció de la notícia en qüestió, l’individu queda atrapat, com si d’una campanya de publicitat es tractés. Hi ha titulars que destaquen per la importància de la notícia en sí –una catàstrofe, per exemple, i uns quants, per la curiositat –entre altres raons- del succés. Un bon grapat, però, són fruit de la línia editorial de cada mitjà.

La política és possiblement que la suscita més titulars a voltes contradictoris, sobretot si es llegeixen diverses capçaleres –també a la ràdio o televisió. Aquest bloc pretén –modestament- trobar el titular perfecte, invitant a la reflexió. Posarem sobre la taula tan els titulars curiosos com aquells que, malgrat expliquin una mateixa notícia, es titulen diferent en funció del mitjà i per tant, de la seva línia editorial.

portades

La mayoría de titulares tienen como objetivo captar la atención de los lectores; que se queden atrapados y compren el diario, es queden en el dial o no cambien de canal. Ya sea positivamente o catastróficamente, en función de la noticia, el individuo queda atrapado, como si de una campaña de publicidad se tratara. Hay titulares que destacan por la importancia de la noticia en sí –una catástrofe, por ejemplo, y unos cuantos, por la curiosidad –entre otras razones- del suceso. Un buen puñado es fruto de la línea editorial de cada medio.

La política es posiblemente que la suscita más titulares muchas veces contradictorios, sobre todo si se leen diferentes diarios (también radios o televisiones). Este blog pretende –modestamente- encontrar el titular perfecto, invitando a la reflexión. Pondremos sobre la mesa los titulares curiosos y también aquellos que, a pesar que explican una misma noticia, se titulan diferente en función del medio y, por tanto, de su línea editorial.  

.