És possible que hagis sentit a parlar del Branded Content. És una eina publicitària? És un tipus de contingut? Informa o entreté? Quin paper juga el consumidor? Per què fer Branded Content? T’ho explico breument.

Què no és?

Val la pena començar per definir què no és el Branded Content, així ja descartem bastantes opcions:

 • No és una eina publicitària.
 • No és màrqueting.
 • No és un format (vídeo,…)
 • No és un patrocini.
 • No és publicity.
 • No és fer una nota de premsa.

Què és?

És una petita part del màrqueting de continguts (elaboració de continguts per promocionar una marca).

La particularitat del Branded Content és que el contingut és de producció pròpia. És a dir, s’ha creat o produït especialment per a una marca.

A més, es tracta d’un contingut que informa o entreté, i té per objectiu reconnectar amb el públic/consumidor.

Com practicar-lo?

 1. Descriu l’ADN de la marca: Com és el producte, com vull que es conegui l’empresa, què em fa sentir la marca, com em fa semblar la marca
 2. Descriu l’ADN del consumidor: què pensa, què diu, què fa,…
 3. Crea un  mapa d’interessos (ADN) entre la marca i el consumidor. I a partir d’ells, enfoca l’estratègia del Branded Content.

Els requisits

 1. Contingut.
 2. De consum lliure.
 3. Produït per la marca i quant més subtil sigui la presència d’aquesta, millor.

Font: Pilar Yépez, Webinar ‘Introducció al Branded Content’, Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Branded Content: ¿qué es?

Es posible que hayas oído a hablar del Branded Content. ¿Es una herramienta publicitaria? ¿Es un tipo de contenido? ¿Informa o entretiene? ¿Qué papel juega el consumidor? ¿Por qué hacer Branded Content? Te lo explico brevemente.

¿Qué no es?

Vale la pena empezar por definir qué no es el Branded Content, así ya descartamos bastantes opciones:

 • No es una herramienta publicitaria.
 • No es marketing.
 • No es un formato (video,…)
 • No es un patrocinio.
 • No es publicity.
 • No es hacer una nota de prensa.

¿Qué es?brand content

Es una pequeña parte del marketing de contenidos (elaboración de contenidos para promocionar una marca).

La particularidad del Branded Content es que el contenido es de producción propia. Es decir, se ha creado o producido especialmente para una marca.

Además, se trata de un contenido que informa o entretiene, y que persigue reconectar con el público/consumidor.

¿Cómo practicarlo?

 1. Describe el ADN de la marca: Cómo es el producto, cómo quiero que se conozca la empresa, qué me hace sentir la marca, cómo me hace parecer la marca.
 2. Describe el ADN del consumidor: qué piensa, qué dice, qué hace,…
 3. Crea un  mapa de intereses (ADN) entre la marca y el consumidor. Y a partir de ellos, enfoca la estrategia del Branded Content.

Los requisitos

 1. Contenido.
 2. De consumo libre.
 3. Producido para la marca, y cuánto más sutil sea la presencia de ésta mejor.

Fuente: Pilar Yépez, Webinar ‘Introducción al Branded Content’, Col·legi de Periodistes de Catalunya.