Aprofundiment en temes sobre els gabinets de premsa: newsmaking, campanyes en mitjans,… Estratègies i accions per sortir als mitjans de comunicació.