Sabies que no tots els comptes de les xarxes socials tenen Likes o Seguidors reals? És a dir, que qui ha clicat al Like o al Follow en realitat no és una persona de carn i óssos, sinó un compte fantasma. Val la pena comprar Likes?

Qui no ha penjat alguna foto a Facebook i ha mirat minut sí, minut també a veure a qui li ha agradat? A les xarxes socials ens agrada agradar i dir que tenim molts seguidors. Doncs imagina’t les grans –i no tant grans- empreses. També volen tenir seguidors i més seguidors (fixa’t en el cas del Real Madrid vs FC Barcelona: http://deportes.elpais.com/deportes/2017/04/02/actualidad/1491125745_964413.html). Així que de vegades, es compren seguidors o M’agrada per poder fer més patxoca.

Qui compra i ven

Hi ha empreses especialitzades en aquesta compra-venda. Fa uns dies el programa de Televisió de Catalunya ’30 minuts’ emetia un reportatge que desmuntava alguns Likes, Followers i opinions a la xarxa (Te’l recomano: https://t.co/rO1ox1ZSbD). El reportatge, d’un canal de televisió francès, visitava compradors de Likes i seguidors a Marroc i Àsia.

Avui mateix he tuitejat aquesta notícia: A Moscou ja es poden comprar ‘likes’ per a Instagram en una màquina tipus vending: https://t.co/GiTpSRU2pd

Val la pena comprar?

En general, penso que no. Al cap i a la fi, t’enganyes a tu mateix o a tu mateixa.

Per exemple, si ets una empresa que ofereix un producte o servei:

  • Per què vols més seguidors si aquests no et compraran ni el producte ni el servei?
  • I a més, no et comentaran res!! A les xarxes socials, es valora compartir, opinar,… per créixer.

Per tant, crec que és millor tenir menys Likes o Followers, però que estiguin interessats realment en el que fas o ofereixes.

Comprar Likes o Seguidors de veritat

Si realment disposes d’un pressupost per gastar i incrementar els teus seguidors o M’agrada, et recomano una eina molt efectiva: el Facebook Ads, que també serveix per Instagram.

Facebook Ads:

  • Facebook: Pots fer campanyes per aconseguir més Likes: defineixes pressupost, tipus de públic –el teu, una bona imatge o vídeo… I en microcampanyes aconsegueixes Likes o Seguidors que realment s’interessen pel teu servei o producte.
  • Facebook: Hi ha diverses alternatives de campanyes, com ara, les de notorietat,… Amb un pressupost baix, pots aconseguir molt.
  • Instagram: Tot i que encara no es poden fer campanyes directes per incrementar els teus seguidors, si es poden fer per buscar Likes.

*Notorietat: Si fas una campanya de notorietat, pots fer-la simultàniament a Facebook i Instagram.

Consell final

Al principi vestia molt el nombre de seguidors. Ara vesteix  l’afinitat amb el seguidor. Paga per ell, però sense comprar fantasmes.

 

Compra-venta de Likes y Followers.

Sabías que no todas las cuentas de las redes sociales tienen Likes o Seguidores reales? Es decir, que quien le ha dado al Like o al Follow en realidad no es una persona de carne y huesos, sino una cuenta fantasma. ¿Vale la pena comprar Likes?

Quién no ha colgado una foto en Facebook o Instagram y ha mirado minuto sí, minuto también a ver a quién le ha gustado  En las redes sociales nos gusta gustar i decir que tenemos muchos seguidores. Pues imagínate las grandes –y no tan grandes- empresas. También quieren tener seguidores y más seguidores (fíjate en el caso del Real Madrid vs FC Barcelona http://deportes.elpais.com/deportes/2017/04/02/actualidad/1491125745_964413.html). Así que, a veces, se compran seguidores o Me Gusta para dar más el pego.

Quién compra y vende

Existen empresas especializadas en esta compra-venta. Hace unos días,  el programa de Televisió de Catalunya ’30 minuts’ emitía un reportaje que desmuntaba algunos Likes, Followers y opiniones en la red (Te lo recomiendo: https://t.co/rO1ox1ZSbD). El reportaje, de un canal de televisión francés, visitaba compradores de Likes y seguidores en Marruecos y Asia, entre otros.

Hoy mismo, he tuiteado esta noticia: A Moscú ya se pueden comprar ‘likes’ para Instagram en una máquina tipo vending: https://t.co/GiTpSRU2pd

¿Vale la pena comprar?

En general, pienso que no. Al fin y al cabo, te engañas a ti mismo o misma.  

Por ejemplo, si eres una empresa que ofreces un producto o servicio:

  • ¿Para qué quieres más seguidores si éstos no et compraran ni el producto ni el servicio?
  • Y además, no te comentarán nada!! En las redes sociales, se valora compartir, opinar,… para crecer.

Así que, creo que es mejor tener menos Likes o Followers, pero que estén interesados realmente en lo que haces u ofreces.

Comprar Likes o Seguidores de verdad

Si realmente dispones de un presupuesto para gastar e incrementar tus  seguidores o Me Gusta, te recomiendo herramientas efectivas como: el Facebook Ads, que también sirve para Instagram.

Facebook Ads:

  • Facebook: Puedes realizar campañas para conseguir más Likes: defines presupuesto, tipo de público –el tuyo, una buena imagen o vídeo… I en microcampañas consigues Likes o Seguidores que realmente se interesen por tu servicio o producto.
  • Facebook: Existen diferentes alternativas de campañas, como, las de notoriedad,… con un presupuesto bajo, puedes conseguir mucho.
  • Instagram: Aunque aún no se pueden realizar campañas directas para incrementar tus seguidores, si se pueden conseguir Likes. I después puede venir seguidores.

*Notoriedad: Si realizas una campaña de notoriedad, la puedes hacer simultáneamente en Facebook e Instagram.

Consejo final

Al principio vestía mucho el número de seguidores. Ahora viste  la afinidad con el seguidor. Paga por él, pero sin comprar fantasmas.