Facebook: Consells per a comunicar-hi bé.

Després dels consells que et vaig donar sobre quina xarxa social escollir en funció dels objectius de la teva empresa i els resultats que ofereix cada xarxa, t’has decidit pel Facebook. Molt bé! Anem a veure com treure més profit dels missatges què hi vols compartir.

Objectius de Facebook : per què hi som

En primer lloc, hem de saber perquè hi som a Facebook, els objectius que perseguim comunicant via aquesta xarxa social. D’aquesta manera els missatges seran més clars. Per exemple: Per que se’m conegui, per captar clients,…

El missatge, molt lligat al Públic Objectiu

Ja hem definit els objectius que perseguim a Facebook. Hem creat una FanPage i ara cal saber les premisses bàsiques per tal que els missatges captin l’atenció del client o possible client. Pensa que cada dia els fans de Facebook rebem centenars o milers de missatges i que no tots ens captiven o fins i tot, no arribem a veure, ja que Facebook prioritza.

Per això, com millor definim el nostre Públic Objectiu més precís podrà ser el missatge.

Pregunta’t: què li interessa al meu client o possible client? I aquest serà el missatge. Després pensarem el to que caldrà donar-li.

Consells per a comunicar bé via Facebook

 1. Comparteix els posts més importants per l’empresa. Si cal més d’una vegada.
 2. Copia: mira què fan els altres. Copia i millora, desestima què no funciona.
 3. Compte amb l’ortografia i gramàtica. Repassa el missatge abans de publicar-lo.
 4. Monitoritza: Mira les estadístiques per saber què funciona i què no.
 5. Màrqueting: dóna visibilitat als perfils. Per exemple: posar-lo a la signatura del correu electrònic, targeta visita,…
 6. Col·loca la caixa de Facebook al web. No et conformis amb un enllaç.

En propers posts et facilitaré consells per escriure a Facebook i resoldrem la gran pregunta:  amb quina periodicitat publicar a Facebook?

Facebook: Consejos para comunicar bien

Después de los consejos que te di sobre qué red social escoger en función de los objetivos de tu empresa y los resultados que ofrece cada red, te has decidido por Facebook. ¡Muy bien! Vamos a ver cómo sacar más provecho de los mensajes que quieres compartir.

Objetivos de Facebook : por qué

En primer lugar, debemos conocer por qué estamos en Facebook, qué objetivos perseguimos. De esta manera los mensajes seran más claros. Por ejemplo, para que me conozcan, para captar clientes,…

El mensaje, muy unido al Público Objetivo

Ya hemos definido los objetivos que perseguimos en Facebook. Hemos creado una FanPage y ahora necesitas conocer las premisas básicas para que los mensajes capten la atención del cliente o posible cliente. Piensa que cada día, los fans de Facebook recibimos centares o miles de mensajes y que no todos nos cautivan, ni los vemos todos, pues Facebook prioriza.

Por eso, cuánto mejor definamos nuestro Público Objetivo, más preciso podrá ser nuestro mensaje.

Pregúntate: ¿qué le interesa a mi cliente o futuro cliente? Y éste será el mensaje. Luego ya pensaremos el tono que debemos usar.

Consejos para comunicar bien vía Facebook

 1. Compartir los posts más importantes para la empresa. Si hace falta, más de una vez.
 2. Copia: mira qué hacen los demás. Pero copia y mejora, desestima lo que no fucione, claro.
 3. Cuidado con la ortografía y gramática. Repasa el mensaje antes de publicarlo.
 4. Monotoriza: Mira las estadísticas para saber qué funciona y qué no.
 5. Marketing: da visibilidad a tu FanPage. Por ejemplo: en la firma del correo electrónico, tarjeta de visita,…
 6. Coloca la caja de Facebook en la web. No te conformes con un enlace.

En próximos posts te explicaré consejos para escribir en Facebook y resolveremos la gran pregunta: ¿con qué periodicidad publicar?