Twitter invita a llençar missatges sense gairebé pensar-nos-ho. La seva immediatesa i difusió pot provocar que un sol tuit arruïni la imatge de marca de la nostra micro, petita o mitjana empresa.

Així que… al pla de comunicació empresarial cal tenir en compte com tuitejar. Recorda: també al Twitter cal pensar objectius; establir una estratègia i executar accions.

10 consells per tuitejar millor

 1. Els tuits amb imatges, es retuitegen més.
 2. I millor, si les imatges són visibles. Si cal fer un clic per veure-les, serà menys eficaç.
 3. Escolta l’audiència, i després tuiteja.
 4. Sigues creatiu i enginyós quan escriguis un tuit.
 5. No usis un llenguatge comercial.
 6. No usis acrònims desconeguts per la gran audiència.
 7. Revisar el missatge abans de tuitejar: sona bé, té faltes d’ortografia,…
 8. Millor un Quote i aportar quelcom més, que retuitejar molts missatges. Tingues personalitat.
 9. Si l’origen de l’informació no és pròpia, no et descuidis citar ‘via@…’
 10. Assumeix les crítiques que t’arribin.

Consejos para Twitter

Twitter invita a lanzar mensajes a lo loco, sin tan siquiera pensarlo. Su inmediatez y amplia difusión puede provocar que un solo tuit arruine la imagen de marca de nuestra micro, pequeña o mediana empresa.

Así que… en el plan de comunicación empresarial debemos tener en cuenta cómo tuitear. Recuerda: también en Twitter debemos pensar los objetivos; establecer una estrategia y ejecutar acciones.

10 consejos per tuitear mejor

 1. Los tuits con imágenes, se retuitean más.
 2. Y mejor si las fotos son visibles. Si debemos hacer un clic para verlas, la eficacia se pierde.
 3. Escucha la audiencia, y después tuitea.
 4. creativo e ingenioso cuando escribas un tuit.
 5. No uses lenguaje comercial.
 6. No uses acrónimos desconocidos por la gran audiencia.
 7. Revisa antes de tuitear: suena bien, faltas de ortografía,…
 8. Mejor un Quote y aportar algo más, que retuitear muchos mensajes. Ten personalidad.
 9. Si el origen de la información no es propia, no te olvides citar ‘via@…’
 10. Asume las críticas que te lleguen.