Content Curator, en anglès; Curador de continguts, en català. Tot i que hi ha qui també l’anomena documentalista. Es tracta d’un relativament nou perfil professional en el camp de les xarxes socials, els blocs i els web. Però què fa?

Content curator: buscar, agrupar, organitzar i compartir contingut.

Què fa un ‘Content Curator’?

Es tracta d’algú que es dedica a seleccionar la millor i més recent informació per millorar els continguts i recopilar bons recursos en un tema específic. Vaja, que es manté a la última informativament d’un sector o tema.content-curator-infografia

 • Selecciona els millors i més adients continguts.
 • Els agrupa per temàtica.
 • Els organitza.
 • I … els comparteix

El ‘Content Curator’ perfecte

No n’hi ha prou en agafar la informació d’altri i compartir-la. No. Cal que el ‘Content Curator’:

 • Llegeixi tota la informació al complet.
 • La informació sigui original.
 • La informació aporti valor al lector.
 • La font sigui fiable.

Com ajuda un ‘Content Curator’?

La figura pot millorar els continguts de:

 • Xarxes Socials: Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram,…
 • Bloc
 • Web

A més, manté l’empresa a la última en el seu sector.

Per què comptar amb un ‘Content Curator’?

Entre els avantatges, caldria tenir un ‘Content Curator’ per…:

 • Tenir actualitzada un web o un bloc.
 • Com a empresa-marca, pots convertir-te en referent de la xarxa en el teu sector.
 • Si ets practiques la curació de continguts, pots convertir-te en un professional molt preuat.

Content Curator, ¿qué es?

Content Curator, en inglés; Curador de contenidos, en español. Aunque hay quien también lo definiría como documentalista. Se trata de un relativo nuevo perfil profesional en el campo de las redes sociales, los blogs y las webs. Pero, ¿a qué se dedica?

Content curator: buscar, agrupar, organizar y compartir contenido.

Qué hace un ‘Content Curator’

Se trata  de alguien que se dedica a seleccionar la mejor y más reciente información para mejorar los contenidos y recopilar recursos sobre un tema específico. Vaya, que es mantiene a la última informativamente.

 • Selecciona los mejores y más adecuados contenidos.content-curator-infografia
 • Los agrupa por temática.
 • Los organiza.
 • Y … los comparte.

El ‘Content Curator’ perfecto

No es suficiente en recopilar información de otros y compartirla. No. Es necesario que el ‘Content Curator’:

 • Lea toda la información al completo.
 • La información sea original.
 • La información aporte valor al lector.
 • La fuente sea fiable.

¿En qué ayuda un ‘Content Curator’?

La figura puede mejorar los contenidos de:

 • Redes Sociales: Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram,…
 • Bloc
 • Web

Además, mantiene a la empresa a la última en su sector.

¿Por qué contar con un ‘Content Curator’?

Entre las ventajas, haria falta tener un ‘Content Curator’ para…:

 • Tener actualizados web y blog.
 • Como empresa-marca, puedes convertirte en un referente en la red en tu sector.
 • Si practicas la curación de contenidos, puedes convertirte en un profesional muy preciado.