Versión español

Si t’has de posar a dissenyar una nova pàgina web per la teva empresa –petita, mitjana o gran empresa- cal que tinguis en compte uns consells abans d’executar el projecte. El disseny web serà més efectiu si segueixes uns patrons com a guia.

[tweetshare tweet=”En el disseny d’un web, el primer que cal tenir en compte és la usabilitat de la pàgina web.” username=”montse_palau_”]

Usabilitat web: què és?

Si la teva pàgina web no té usabilitat, oblida’t dels  consells que et comentaré a continuació.

La usabilitat d’una site es defineix per si és:

 • Útil: És a dir, el contingut és necessari per a la gent?
 • Comprensible: És fàcil d’usar? La gent hi navegarà i no es perdrà amb facilitat?
 • Recordable: Quan el navegant, després de la seva primera visita, torni a la pàgina web, ¿se’n recordarà on estan les seccions o les informacions o haurà d’aprendre-ho de nou?
 • Eficaç: Assoleix l’objectiu per la qual ha estat creada la pàgina web?
 • Eficient: El temps i esforç que hi dedica el navegant és adequat.
 • Desitjable: La vol/necessita la gent?
 • Deliciosa: És agradable a la vista? I fins i tot, és divertit navegar pel web?

Aquestes són les premisses del conegut consultor d’usabilitat de web Steve Krug, autor del llibre ‘No em facis pensar’.

Els  consells que en breu llegiràs són fruit de la seva extensa experiència en comprovar si els webs funcionaran o no. És a dir, si les sites gaudeixen de bona usabilitat. Una tasca prèvia al seu disseny i posada en funcionament.

Consell 1 disseny web: Si funciona, no ho canviïs

Hi ha patrons en el disseny i la navegació en una pàgina web que funcionen. Per exemple,

 • Mostrar a l’usuari sempre en quin lloc del web està.
 • El buscador dins la pàgina web.
 • Botó inici…

Si hi ha patrons que universalment funcionen –com les senyals d’STOP a tot el món- aprofita-ho i usa’ls.

En definitiva, només innova si la idea és millor que la que ja funciona. La innovació no serveix per res si no dóna resultats.

Consell 2 disseny web: Jerarquia visual

En el disseny d’un web és molt preuat que la informació que ofereixis estigui ben jerarquitzada. Els navegants no hi inverteixen massa temps a la navegació, així que posa ben amunt el més important.

Jerarquitza el contingut a cada pàgina dins el web.

Consell 3 disseny web: Pàgines ben definides

Cada pàgina dins el web ha de contenir una temàtica molt marcada. D’aquesta manera la site es posicionarà millor i el navegant no es perdrà durant la visita al web.

D’altra banda, deixa-li molt clar, per exemple, els llocs on es pot clicar. Que no presti a confusió, perquè es cansarà i hauràs perdut un possible client. El món digital és rapidesa.

Consell 4 disseny web: Fora soroll visual.

La pàgina web com més senzilla visualment millor. És a dir, atractiva però sense floritures excessives de manera que el contingut es vegi organitzat.

Consell 5 disseny web: Contingut escanejable.

Recorda: L’usuari no té tot el matí per navegar pel teu web. Així que fes que en una ullada pugui veure què ofereixes.

Per això caldrà:

 • Paràgrafs curts.
 • Llistes amb punts ( o a, b,..) i espai entre cada punt (millor lectura).
 • Destacar paraules o frases clau en negreta.

D’aquesta manera, d’un cop d’ull veurà quina informació ofereixes i què li interessa. Siguis organitzat en el disseny web.

DARRER CONSELL

Abans de donar el vistiplau al disseny del web, mira com la gent interactua amb la pàgina per saber si se’n surten o no. I redissenya allò que no funciona.

Segueix aquests consells d’Steve Krug.

Diseño web: 5 consejos que funcionan

Si debes empezar a diseñar una nueva página web para tu empresa –pequeña, mediana o grande empresa- ten en cuenta unos consejos antes de ejecutar el proyecto. El diseño web será más efectivo si sigues unos patrones como guía.

[tweetshare tweet=”En el diseño de una web, lo primero que debemos tener en cuenta es la usabildad de la página web.” username=”montse_palau_”]

Usabilidad web: ¿qué es?

Si tu página web no tiene usabilidad, olvídate de los 5 consejos que te comentaré más adelante.

La usabilidad de una site de define por si es:

 • Útil: Es decir, el contenido es necesario-útil para la gente.
 • Comprensible: ¿Es fácil de usar? La gente navegará por ella no y no se perderá con facilidad.
 • Recordable: Cuando el navegante, tras su primera visita, vuelva a la página web, se acordarà dónde estan las secciones o las informaciones o deberá aprenderlo de nuevo.
 • Eficaz: ¿Alzanca el objetiuvo para el qual está creada la página web?
 • Eficiente: El tiempo y el esfuerzo que dedica el navegante es adecuado.
 • Deseable: La gente, ¿la quiere-la necesita?
 • Deliciosa: ¿Es agradable a la vista? E incluso, ¿es divertido navegar por ella?

 

Estas son las premisas del conocido consultor de  usabilidad web Steve Krug, autor del libro ‘No me hagas pensar’.

Los consejos que en breve leerás son fruto de su dilatada experiencia en comprobar si las webs funcionarán o no. Es decir, si las sites disfrutan de una buena usabilidad. Una tarea previa a su diseño y puesta en funcionamiento.

Consejo 1  Si funciona, no lo canvies

Existen patrones en el diseño y la navegación en una página web que funcionan. Por ejemplo,

 • Mostrar al usuario siempre  en qué lugar de la web está.
 • El buscador dentro de la página web.
 • Botón de inicio…

Si hay patrones que universalmente funcionan –como las señales de STOP en todo el mundo- aprovéchalos y úsalos.

En definitiva, solo innova si la idea es mejor que la que ja funciona. La innovación no sirve para nada si no da resultados.

Consejo 2: Jerarquía visual

En el diseño de una web se valora mucho que la información que ofreces esté bien jerarquizada. Los navegants no invierten mucho tiempo en la navegación, así que pon en primer lugar lo más importante.

Jerarquiza el contenido en cada página dentro del web.

Consejo 3: Páginas bien definidas

Cada página dentro de web debe contener una temática muy marcada. De esta manera la site se posicionará mejor y el navegante no se perderá durante la visita al web.

Por otro lado, déjale muy claro, por ejemplo, los lugares donde se pueda clicar. Que no preste a confusión, porqué se cansará y habrás perdido un posible cliente. El mundo digital es rapidez.

Consejo 4 : Fuera ruido visual.

La página web cuánto más sencilla visualmente mejor. Es decir, atractiva pero sin florituras excesivas de manera que el contenido es vea organizado.

Consejo 5: Contenido escanejable.

Recuerda: El suario no dispone de toda la mañana para navegar por tu web. Así que haz que en una ojeada pueda ver qué ofreces.

Para eso será necesario:

 • Parráfos cortos.
 • Listas con puntos ( o a, b,..) y espacio entre cada punto (mejor lectura).
 • Destacar palabras o frases en negrita.

De esta manera, con una ojeada verá qué información ofreces y qué le puede interesar. Sé organizado en el diseño web.

ÚLTIMO CONSEJO

Antas de dar el visto bueno al diseño del web, mira cóma la gent interactúa con la página para saber la navegación es fácil o no. Y rediseña aquello que no funcione.

Sigue estos consejos de Steve Krug.