En la darrera dècada, el marketing més acadèmic s’ha transformat. El creixement de les audiències de la plataforma d’internet i el fet que cada vegada són més els consumidors que s’informen i compren online ha provocat aquest gir marquetinià. Però l’objectiu continua sent el mateix: aconseguir clients i vendes.

Per això, ja fa temps que la paraula Màrqueting va seguida d’algun mot més.

4 tipus de màrqueting

Màrqueting de Continguts definicions-marketing

 • Definició: Atrau als consumidors a través de contingut valuós.
 • Avantatges:
  • Té un menor cost que el Màrqueting tradicional.
  • Dóna molt bons resultats, ja que el consumidor confia en la marca que l’informa bé i li dóna continguts interessants.

Màrqueting d’Afinitats

 • Definició: Diferents empreses s’associen per aconseguir una audiència més gran.
 • Avantatges:
  • Suport creuat de les empreses associades.
  • Comparteix incentius.
  • Beneficis pel consumidor:
  • En definitiva, la unió fa la força.

Màrqueting d’Esdevenimentscarac-marketing

 • Definició: Organitzar actes basats en la interacció per generar relacions (leads).
 • Avantatges:
  • Per cada dòlar invertit, en reps 5.
  • Es considera molt efectiu.
  • El cara a cara encara funciona malgrat l’era digital.

Màrqueting Digital

 • Definició: Ús de la tecnologia digital per aconseguir clients potencials.
 • Avantatges:
  • Menys inversió que el màrqueting tradicional, però millors resultats.
  • Gran part de la població està connectada: YouTube és el primer buscador.

5 Estratègies del Marketing Digital

No es tracta de seguir un màrqueting o un altre, sinó de combinar-los o triar el més adequat per a cada negoci en funció dels objectius del nostre pla de màrqueting.

Marketing: ¿qué hay de nuevo?

En la última década, el marketing más académico se ha transformado. El crecimiento de las audiencias de la plataforma de internet y el hecho que cada vez son más los consumidores que se informan y compran online ha provocado este giro marquetiniano. Pero el objectivo continúa siendo el mismo: conseguir clientes y vendas.

Peor eso, ya hace tiempo que el Marketing va seguido de alguna palabra más.

4 tipos de marketing

Marketing de Contenidos

 • Definición: Atrae a los consumidores a través de contenido valioso.
 • Ventajas:
  • Tiene un menor coste que el marqueting tradicional.
  • Da muy buenos resultados, ya que el consumidor confía en la marca que le informa bien y le da contenidos interesantes.afinidad-marketing

Marketing de Afinidad

 • Definición: Diferentes empresas se asocian para conseguir una audiencia mayor.
 • Ventajas:
  • Apoyo cruzado de las empresas asociadas.
  • Comparte incentivos.
  • Beneficios para el consumidor.
  • En definitiva, la unión refuerza.

Marketing de Actos

 • Definición: Organizar actos basados en la interacción para generar relaciones (leads).
 • Ventajas:
  • Por cada dólar invertido, recibes 5.
  • Se considera muy efectivo.
  • El cara a cara aún funciona a pesar dedigital-marketing la era digital.

Marketing Digital

Definición: Uso de la tecnología digital per conseguir clientes potenciales.

Ventajas:

Menos inversión que el marqueting tradicional, pero mejores resultados.

Gran parte de la población está conectada: YouTube es el primer buscador.

5 Estrategias del Marketing Digital

 

No se trata de seguir un marketing u otro, sino de combinarlos o escoger el más adecuado para cada negocio en función de los objetivos de nuestro plan de marqueting.