messi_Madrid2020Foto: EFE

La Razón: Messi ficha por Madrid 2020

La Razón: Messi muestra un tibio apoyo a la candidatura 2020

No, no és que m’hagi equivocat. Ambdós titulars són de #LaRazón, que ha publicat (online) aquestes dues notícies davant el polèmic-sorpresent-protocolari suport de #Messi a la candidatura de #Madrid per als #JJOO de 2020 (dissabte se sabrà la ciutat escollida). Primer: crítiques des de la capital ja que semblava que l’astre argentí no volia donar suport a #Madrid2020. I després: sorpresa entre els culés al veure #Messi amb la samarreta de #Madrid2020. El primer titular és la crònica del corresponsal a #BuenosAires, mentre que el segon es limita a ser firmat per un larazon.es. A més, el primer titular –curiositat- s’assembla a la mateixa notícia a #EFE, amb un gir.

No, no es que me haya equivocado. Ambos titulares son de #LaRazón, que ha publicado (online) estas dos noticias ante el polémico-sorprendente-protocolario apoyo de #Messi a la candidatura de #Madrid para los #JJOO de 2020 (el sábado se conocerá la ciutat elegida). Primero: críticas desde la capital porqué parecía que el astro argentino no quería apoyar a #Madrid2020. Y luego: sorpresa entre los culés  al ver a #Messi con la camiseta de #Madrid2020. El primer titular es la crónica del corresponsal a #BuenosAires, mientras que el segundo se limita a ser firmado por un larazon.es. Además, el primer titular –curiosidad- se parece mucho a la misma noticia en #EFE, con una vuelta.