Com ja comentava fa unes setmanes en un post (‘Comunicació a les xarxes socials, per on començar’) quan una petita o mitjana empresa vol estar present a les xarxes socials, el primer pas és escollir quina és la millor xarxa segons els objectius.

Per on començar? Coneguem què aporten les xarxes socials amb més seguidors:

Facebook: genera comunitat.

És la xarxa social més emprada. El 80% de les empreses tenen una pàgina a Facebook. Com que es pot interactuar amb els seguidors ajuda a crear comunitat. Però es fa difícil contactar/connectar amb tots. En una FanPage, cal tenir en compte que Facebook prefereix que paguis per penjar publicacions de tipus publicitari. Així que millor si els missatges no són de venta directa.

Twitter: resultats.

Aquesta xarxa social, que utilitzen el 40% de les empreses espanyoles, té el gran avantatge que permet mesurar les accions i veure els resultats dels tuits. Es pot segmentar els perfils dels seguidors, controlar les mencions, els efectes dels hashtags,… També és una bona eina que et permet seguir les estratègies de la competència, donat que Twitter és més obert.

Linkedin: professional.

És la xarxa per excel·lència del camp professional. És un bon canal per accedir a professionals que siguin adients per a la nostra empresa. A més, amb els grups, et permet estar al dia dels temes que més interessin i, com a empresa, pots opinar-hi i et pots convertir en líder d’opinió.

Instagram i Pinterest: la venda.

Aquestes dues xarxes, Instagram i Pinterest, funcionen molt bé per als ecommerce –venda online. Les fotos que s’hi poden penjar i compartir fan que sigui una eina molt atraient per aquells negocis que vulguin mostrar els productes i que en un sol clic es puguin comprar.

Escoger Red Social

Como ya comentaba hace unas semanas en un post (‘Comunicación en las redes sociales’) cuando una pequeña y mediana empresa quiere estar presente en las redes sociales, el primer paso es escoger la mejor según objetivos.

¿Por dónde empezar? Conozcamos que aportan las redes sociales con más adeptos:

Facebook: genera comunidad

Es la red social más usada. El 80% de las empresas tienen una página en Facebook. Como se puede interactuar con los seguidores ayuda a crear comunidad. Aunque se hace difícil contactar/conectar con todos. En una FanPage, debemos tener en cuenta que Facebook prefiere que pagues para colgar publicaciones de tipo publicitario. Así que mejor si los mensajes no son de venta directa.

Twitter: resultados.

Esta red social, que usan el 40% de las empresas españolas, tiene la gran ventaja que permite el seguimiento, ver los resultados de los tuits. Se puede segmentar los perfiles de los seguidores, controlar las menciones, los efectos de los hashtags,… Twitter también te permite ver las estrategias de la competencia.

Linkedin: profesional.

Es la red por excelencia del sector profesional. Se trata de un buen canal para accedir a ver los profesionales más propicios para nuestra empresa. Además, con los grupos, te permiten estar al día de los temes que más te interesan y, como empresa, puedes opinar y convertirte en líder de opinión.

Instagram y Pinterest: la venta.

Ambas redes, Instagram y Pinterest, funcionan muy bien para los ecommerce –venta online. Las fotos que se pueden colgar y compartir hacen que sea redes sociales muy atractivas para los negocios que quieran mostrar sus productos y que en un solo clic se puedan comprar.