Ja tens clar que el Contingut és el Rei. I ara què? Tenir una bona estratègicontingut-estrategiaa de continguts és bàsica per aconseguir els resultats desitjats.

Com aconseguir una estratègia de continguts exitosa?

6 passos bàsics:

 1. Definir Objectius: què busques, on vols arribar.
 2. Definir Públic Objectiu: a qui et dirigeixes.
 3. Com ho diràs i on: llenguatge, to i mitjà.
 4. Quan publicar: calendari.
 5. Interactua amb els fans, seguidors,…: sigues un líder.
 6. Medeix els resultats: per corregir i millorar.

 

Estrategia de contenidos

Ya tienes claro que el Contenido es el Rey. ¿Y ahora qué? Tener una buena estrategia de contenidos es básica para conseguir los resultados deseados.

¿Cómo conseguir una estrategia de contenidos exitosa?

6 pasos básicos:

 1. Definir Objetivos: qué buscas, dónde quieres llegar.
 2. Definir Público Objetivo: a quién te diriges.
 3. Cómo decirlo y dónde: el lenguaje, el tono y el medio.
 4. Cuándo publicar: calendario.
 5. Interactúa con los fans, seguidores,…: sé un líder.
 6. Mide los resultados: para corregir y mejorar.