Versión español

A mitjans de gener l’amo i senyor de Facebook, en Mark Zuckenberg, va postejar al seu compte que a partir de 2018 les prioritats en el que veus a l’Inici de Facebook canviarien. La pregunta és: “Canviaran a millor o pitjor?”. Doncs depèn de com ens ho mirem. Segons en Mark, l’objectiu principal dels canvis serà “trobar continguts rellevants per ajudar-te a tenir interaccions socials més significatives”.

Què és l’algoritme Facebook

I això de l’algoritme què és? Doncs, explicat breument i senzillament, tot una sèrie de variables que són les que marquen si veiem primer un post d’un amic, d’un pàgina que seguim o d’algú a qui li hem donat moltes vegades M’agrada o li hem comentat o compartit una publicació.

Què prioritzarà Facebook amb els canvis

Els canvis que vol introduir el Zuckenberg tenen a veure amb aquest algoritme. Facebook el retocarà perquè vegem abans la publicació d’un amic o d’un grup que d’una FanPage d’una marca comercial. Diu que, segons uns estudis que han realitzat,…

“Quan utilitzem els mitjans socials per connectar amb la gent que ens importa, pot ser bo pel nostre benestar. Podem sentir-nos més connectats i menys solitaris”, Mark Zuckenberg.

Concloent: Que en Mark vol que tinguem interaccions socials més significatives. I per tant…

“Veuràs menys contingut públic com publicacions d ‘ empreses, marques i mitjans de comunicació”, Mark Zuckenberg

Però no està tot perdut per a les marques. Això sí, caldrà un esforç.

Com afectarà a les marques

Si els canvis s’acaben produint -res fa pensar en el contrari- això afectarà la visibilitat de marques comercials, mitjans de comunicació,… En definitiva, de les FanPage comercials.

Com afectarà?

1. Menys visibilitat: costarà que les marques siguin visibles.

Què es buscarà?

2. Més qualitat: Facebook premiarà la qualitat.

Com combatre la invisibilitat

Per tal de contrarestar aquesta menor visibilitat hi ha diverses opcions -i altres accions creatives que se t’ocorrin:

  1. Més qualitat: Que el nostre contingut sigui de més qualitat i que per tant, el seguidor el valori molt. Així l’algoritme potser el destaca.
  2. Més confiança: El nostre seguidor ha de confiar en nosaltres, en la nostra marca.
  3. Grups: Si Facebook premia els grups. Doncs… crea grups.
  4. Vídeos en directe: Sembla que seran més tendència que els vídeos a seques.
  5. Inversió publicitària: Sense cap mena de dubte ens donarà visibilitat; a cop de talonari, clar. I aquí ens on li han caigut crítiques al Mark Zuckenberg, perquè molta gent ha vist que era una manera ‘autoritària’ de fer créixer els seus ingressos.

“Volem ajudar a assegurar-nos que el temps que passis a  Facebook és temps valuós i ben passat”, Mark Zuckenberg

I per això caldrà: una nova estratègia digital a Facebook per millorar la nostra marca. En un post posterior desgranaré quines accions cal potenciar per millorar la nostra FanPage aquest 2018.

Facebook: Cambios de algoritmo

A mediados de enero el amo y señor de Facebook,  Mark Zuckenberg, posteó en su cuenta que a partir de 2018 las prioridades en lo que ves en el Inicio de Facebook cambiarían. La pregunta es: “¿Cambiarán a mejor o peor?”. Pues depende cómo nos lo miremos. Según Mark, el objetivo principal de los cambios será “encontrar contenidos relevantes para ayudarte a tener interacciones sociales más significativas”.

Qué es el algoritmo Facebook

¿Y eso del algoritmo qué es? Pues, explicado brevemente y sencillamente, toda una serie de variables que son las que marcan si vemos primero un post de un amigo, de una página que seguimos o de alguien a quién le hemos dado muchas veces Me Gusta o le hemos comentado o compartido una publicación.

Qué priorizará Facebook con los cambios

Los cambios que quiere introducir Zuckenberg tienen a ver con este algoritmo. Facebook lo retocará para que veamos antes la publicación de un amigo o de un grupo que de una FanPage de una marca comercial. Dice que, según unos estudios que han realizado, …

“Cuando utilizamos los medios sociales para conectar con la gente que nos importa, puede ser bueno para nuestro bienestar. Podemos sentirnos más conectados y menos solitarios”, Mark Zuckenberg.

Concluyendo: Que Mark quiere que tengamos interacciones sociales más significativas. Y por tanto…

“Verás menos contenido público como publicaciones de empresas, marcas y medios de comunicación”, Mark Zuckenberg

Pero no está todo perdido para las marcas. Eso sí, habrá que hacer un esfuerzo.

Cómo afectará a las marcas

Si los cambios se acaban produciendo -nada hacer pensar en lo contrario- esto afectará la visibilidad de marcas comerciales, medios de comunicación,… En definitiva, de las FanPage comerciales.

¿Cómo afectará?

1. Menos visibilidad: costará que las marcas sean visibles.

¿Qué se buscará?

2. Más calidad: Facebook premiará la calidad.

Cómo combatir la invisibilidad

Para contrarrestar esta menor visibilidad existen diferentes opciones -y otras acciones creativas que se te ocurran:

  1. Más calidad: Que nuestro contenido sea de más calidad y que por tanto, el seguidor lo valore mucho. Así el algoritmo quizás lo destaque.
  2. Más confianza: Nuestro seguidor debe confiar en nosotros, en nuestra marca.
  3. Grupos: Si Facebook premia los grupos. Pues… crea grupos.
  4. Vídeos en directo: Parece que serán más tendencia que los vídeos a secas.
  5. Inversión publicitaria: Sin ninguna duda nos dará visibilidad; a golpe de talonario, claro. Y aquí es donde le han caído críticas a Mark Zuckenberg, porqué mucha gente ha visto que era una manera ‘autoritaria’ de hacer crecer sus ingresos.

“Queremos ayudar a asegurarnos que el tiempo que pases en Facebook es tiempo preciado y bien pasado”, Mark Zuckenberg

Y por eso hará falta: una nueva estrategia digital en Facebook para mejorar nuestra marca. En un post posterior desgranaré qué acciones potenciar para mejorar nuestra FanPage este 2018.