La comunicació, associada a la tecnologia, canvia constantment. El que coneixem avui com una agència de comunicació, poc tindrà a veure amb les perspectives que es presenten d’aquí a 10 anys. Quins canvis es succeiran?

Et comparteixo 22 idees que cal tenir en compte per saber com serà l’agència de comunicació d’aquí a un temps, quan els consumidors ja tindran integrat el 100% els conceptes digitals, mòbil, globalització,…

El contingut no és meu. Llegeix l’article complet a Top Comunicación. Es tracta d’una visió molt completa després de parlar amb les millors agències de comunicació del nostre país; com per exemple, Llorente&Cuenca, Atrevia España, Ketchum España,…

L’agència de comunicació del futur: 22 idees

 1. Agències cada vegada més especialitzades.
 2. Especialitzades… o diversitat d’especialistes.
 3. Una comunicació digital més professionalitzada.
 4. La transformació digital forçarà un canvi de mentalitat.
 5. Notòria presència dels “Influenciadors” en les estratègies de comunicació.
 6. Irrupció important del vídeo.
 7. Reputació On-line de empreses, organitzacions i persones.
 8. El mòbil, al centre de tota comunicació.
 9. L’era de la comunicació 360º
 10. Superar el concepte d’ “agència de comunicació”
 11. Campanyes més i millor integrades.
 12. Més continguts, més interactius i més experiencials.
 13. Vídeo, RRSS, inbound marketing i… més vídeo.
 14. La tecnologia marcarà diferències.
 15. Un target cada vegada més divers.
 16. El perfil de los professionales de les agències de comunicació canviarà totalment.
 17. Un nou servei 24/7
 18. Canvi en les relacions amb el client.
 19. Una agència més oberta.
 20. Més campanyes internacionals i menys purament nacionals.
 21. Segmentació i personalització de les notes de premsa i altres comunicats.
 22. Microsegmentació i personalització de las audiències.

El futuro de las agencias de comunicación

La comunicación, asociada a las nuevas tecnologías, cambia constantemente. Lo que conocemos hoy como una agencia de comunicación, poco tendré que ver con las perspectivas que se presentan dentro de 10 años. ¿Qué cambios sucederán?

Te comparto 22 ideas que deberemos tener en cuenta para saber cómo será la agencia de comunicación en 10 años, cuando los consumidores ya tendrán integrado al 100% los conceptos digitales, móvil, globalización,…

El contenido no es mío. Lee el artículo completo en Top Comunicación. Se trata de una visión muy completa después de hablar con las mejores agencias de comunicación de nuestro país; como por ejemplo, Llorente&Cuenca, Atrevia España, Ketchum España,…

La agencia de comunicación del futuro: 22 ideas

 1. Agencias cada vez más especializadas
 2. Especializadas… o diversidad de especialistas
 3. Una comunicación digital más profesionalizada
 4. La transformación digital forzará un cambio de mentalidad
 5. Notoria presencia de los “Influenciadores” en las estrategias de comunicación.
 6. Irrupción arrolladora del video.
 7. Reputación On-line de compañías, organizaciones y personas.
 8. El móvil, en el centro de toda la comunicación
 9. La era de la comunicación 360º
 10. Superar el concepto de “agencia de comunicación”
 11. Campañas más y mejor integradas.
 12. Más contenidos, más interactivos y más experienciales.
 13. Video, RRSS, inbound marketing y… más video.
 14. La tecnología marcará diferencias.
 15. Un target cada vez más diverso.
 16. El perfil de los profesionales de las agencia de Comunicación cambiará totalmente.
 17. Un nuevo servicio 24/7
 18. Cambio en las relaciones con el cliente.
 19. Una agencia más abierta.
 20. Más campañas internacionales y menos puramente nacionales.
 21. Segmentación y personalización de las notas de prensa y otros comunicados.
 22. Microsegmentación y personalización de las audiencias.