Una de les bases principals quan planteges qualsevol estratègia de comunicació o pla de comunicació és definir el públic objectiu. En el cas de les xarxes socials és primordial saber quin grau de tecnologia coneix cada públic, cada generació digital.

Per això he trobat interessant l’infografia de les generacions digitals d’internet.

Aquesta infografia ens ajuda a saber quina xarxa és més adient per a cada franja d’edat i si val la pena invertir-hi en màrqueting digital.

Naturalment, hi ha excepcions, perquè sempre hi pot haver algun consumidor que estigui més avançat que la seva generació. Però és una bona guia.

Generacions d’internet

  1. Babyboomers: Més aviat sóc poc de xarxes socials. Els queden molt lluny.
  2. Generació X: S’han adaptat a internet i l’usen per buscar informació.
  3. Millenials: Nadius digitals, han nascut amb intenet. S’hi troben com peix a l’aigua.
  4. Generació Z: Ells encara s’hi troben més bé, sobretot en xarxes socials. Creen el seu propi contingut i s’exposen molt.
generación digital internet

generación digital internet

Las generaciones digitales y el uso de internet

Una de las bases principales cuando planteas cualquier estrategia de comunicación o plan de comunicación es definir el público objetivo. En el caso de las redes sociales es primordial saber qué nivel de tecnología conoce cada público, cada generación.

Por eso creo interesante esta infografía sobre las generaciones digitales de internet.

Esta infografía nos ayuda a saber qué red es más adiente para cada generación, y si vale la pena invertir en marketing digital.

Naturalmente, habrá excepciones, porqué siempre puede que algún consumidor que esté más avanzado a su generación. Pero es una buena guía.

Generaciones de internet

  1. Babyboomers: Son poco de redes sociales. Les quedan muy lejos.
  2. Generación X: Se han adaptado a internet y lo usan para buscar información.
  3. Millenials: Nativos digitales, han nacido con intenet. Están como pez en el agua.
  4. Generación Z: Ellos aún están más cómodos, sobretodo en redes sociales. Crean su propio contenido y se exponen mucho.