De res serveix haver fet un web modern, molt navegable, adaptat a qualsevol dispositiu, atractiu,… si no estàs al dia de les visites. Però, sobretot, com interactua el teu internauta pel web. Voilà!… Google Analytics

Google Analytics és una eina gratuïta que et permet rastrejar què miren els teus navegants. I sobretot: te ayuda a saber què et cal millorar per encandilar-los més.

Nomenclatura bàsica de Google Analytics: el trànsit

Trànsit directe: Els usuaris que ja coneixen el teu web i que teclegen directament la direcció (url) al navegador. O bé, que tinguin l’adreça a Favorits.

google-analytics1

Trànsit de referència: Les visites que rebem a través d’enllaços en altres portals.

Trànsit de cerca: Les visites que tenim a través dels diferents buscadors (Google, Bing,…). En aquest cas, n’hi ha de dos tipus:

            Trànsit Orgànic: Gràcies al SEO. És a dir, que el nostre web té un bon posicionament al buscador i al fer la cerca el posa en primeres posicions i destaca.

            Trànsit Pagament: Gràcies al SEM. És a dir, gràcies a campanyes de pagament (Adwords,…) el nostre web té un bon posicionament al buscador i al fer la cerca el posa en primeres posicions i destaca.

Trànsit de campanyes: Són les visites que rebem gràcies a una estratègia de màrqueting (banners, links al bloc newsletter,…).

Avui hem començat pel trànsit, en següents posts parlaré d’altres aspectes.

Entrada Posicionament SEO

Google Analytics, nociones básicas

De nada sirve haber hecho una web moderna, con gran navegabilidad, adaptada a cualquier dispositivo (responsive), atractiva,… si no estás al día de las visitas. Pero, sobre todo, cómo interactúa el internauta por tu web. Voilà!… Google Analytics

Google Analytics es una herramienta gratuita que te permite rastrear qué miran  tus navegantes. Y sobre todo: te ayuda a saber qué aspectos mejorar para encandilarlos más.

Nomenclatura básica de Google Analytics: el tránsito

Tránsito directo: Los usuarios que ya conoce tu web y que teclean directamente la dirección (url) en el navegador. O bien, tengan la dirección en Favoritos.google-analytics1

Tránsito de referencia: Las visitas que se reciben a través de enlacen en otros portales.

Tránsito de búsqueda: Las visitas que tenemos a través de la búsqueda en los diferentes buscadores (Google, Bing,…). En este caso, hay de 2 tipos:

            Tránsito Orgánico: Gracias al SEO. Es decir, que nuestra web tiene un buen posicionamiento en el buscador y al hacer la búsqueda se coloca en las primeras posiciones y destaca.

            Tránsito de Pago: Gracias al SEM. Es decir, gracias a campañas de pago (Adwords,…) nuestro web tiene un buen posicionamiento en el buscador y realizar la búsqueda  se coloca en las primeras posiciones y destaca.

Tránsito de campañas: Son las visitas recibidas gracias a una estrategia de marketing online (banners, links blog, newsletter,…).

Hoy hemos empezado por el tránsito, en siguientes posts hablamos de otros aspectos.

Entrada Posicionamiento SEO