Qui no ha buscat mai alguna cosa a Google? “Google és Déu”, va dir una vegada un professor. Té respostes per a tot i tothom i està a tot arreu. Al mòbil, a la tauleta, a l’ordinador, a la televisió,… Però sabem usar-lo per treure-li profit a les cerques? Uns apunts per fer la cerca perfecta.

Larry Page i Serguei Brin van fundar Google l’any 1998. I s’ha convertit en el motor de cerca més usat del món. Milions de persones el tenen com a referència. Cercar-hi quelcom i trobar-ho no només és tan senzill com posar la/les paraules al rectangle. Per fer una cerca més precisa cal saber com fer-ho.

5 trucs per la cerca perfecta

1. “Cerca exacta “: Si poses entre cometes la paraula, et busca exactament aquella paraula o paraules. Molt útil per a verificar dades.

          Exemple: “casa rural Tiurana”

2. Evitar una paraula: Per excloure una paraula només cal posar el símbol menys (-) davant el mot.

Exemple: per buscar una recepta que eviti un ingredient… Gaspatxo-cogombre.

3. Buscar pàgines similars: Si et vols comparar amb la competència, per exemple, posa el mot related i tot seguit, un espai i la url de la pàgina sense les www. Et cercarà sites similars.

    Exemple: related: montsepalau.cat

4. Buscar per tipus d’arxiu: Si el que necessites és trobar un doc, mp3, pdf,… perquè ja saps que el que cerques té aquest format… Després de les paraules que busquis posa filetye: pdf/doc/mp3…

  Exemple: llei turisme rural filetype:pdf

5. Buscar definicions: Tan senzill com escriure define: espai i tot seguit la/les paraules.

 

CONSELL EXTRA: El buscador d’una pàgina web és dolent? Escriu a Google: site: i tot seguit la url sense les www, i tindràs un buscador de la pàgina web.

                            Ex: site:montsepalau.cat

Bé, si no ho sabies, ara ja tens més guies de com buscar amb més concreció al Google. Per als periodistes ens va molt bé per cercar de manera més concreta sense emprar molt temps.

Google, el buscador perfecto

¿Quién no ha buscado nunca algo en Google? “Google es Dios”, dijo una vez un profesor. Tiene respuestas para todo y todos y està en todos sitios. En el móvil, la tablet, el ordenador, la televisión,… Pero, ¿sabemos usarlo para sacar mejor provecho a las búsquedas? Unos apuntes para realizar la búsqueda perfecta.

Larry Page i Serguei Brin fundaron Google en el año 1998. Y se ha convertido en el motor de búsqueda más usado del mundo. Millones de personas lo tienen como referencia. Buscar algo y encontrarlo no es tan sencillo como escribir la/las palabras en el rectángulo.  Para realizar una búsqueda más precisa debemos saber cómo hacerlo.

5 trucos para la búsqueda perfecta

1. “Búsqueda exacta “: Si escribes entre comillas la palabra, te busca exactamente esa palabra o palabras. Muy útil para verificar datos en periodismo.

          Ejemplo: “casa rural Tiurana”

2. Evitar una palabra: Para excluir una palabra cuando buscas solo debes poner el símbolo menos (-) delante de la palabra.

Ejemplo: para buscar una receta que evite un ingrediente… Gazpacho-pepino.

3. Buscar páginas similares: Si quieres comparar con la competencia, por ejemplo, escribe la palabra related y luego, espacio y a url de la pàgina sin www. Te busca sites similares.

    Ejemplo: related: montsepalau.cat

4. Buscar por tipo de archivo: Si lo que necesitas es encontrar un doc, mp3, pdf,… porqué ya sabes que lo que buscas tiene este formato… Después de las palabras escribe filetye: pdf/doc/mp3…

  Ejemplo: ley turismo rural filetype:pdf

5. Buscar definiciones: Tan sencillo como escribir define:, espacio y la/las palabras.

CONSEJO EXTRA: ¿El buscador de una página web es malo? Escribe en Google: site: y luego la url sin las www, y tendrás un buscador de esa página web.

                            Ejemplo: site:montsepalau.cat

Bien, si no lo sabías, ahora ya tienes más guías de cómo buscar con mayor concreción en Google. Para los periodistas nos va muy bien para buscar de manera más concreta sin usar mucho tiempo.