Si ets un fan de les xarxes socials hauràs comprovat –potser fins i tot als teus propis comptes- que a vegades posar hashtagsetiquetes, en català- és un tot un festival. Però, realment quina és la seva funció?

[ctt template=”5″ link=”3opgN” via=”yes” nofollow=”yes”]Com usar els hashtags: posar-los al final i sense abusar-ne @mpalauareste[/ctt]

Hashtag: què és?

És una paraula que s’inicia amb el símbol # i que té la funció de destacar paraules claus en les xarxes socials per tal que els usuaris identifiquin o s’assabentin en un cop d’ull de tema es parla.

Es poden usar a Facebook, Twitter, Instagram, Google +,… Però qui va iniciar-ho és Twitter, on funciona més; i també a Instagram. A Facebook sembla que no ha quatllat tant, però usen.

Hashtag: per què posar-lo?pq-hashtag

 1. La seva funció principal és la de fer destacar el missatge: post, tuit, foto,…

Per exemple: si ets un aficionat a la jardineria, et pot ser molt útil trobar tota la informació sobre el tema buscant per aquesta paraula clau ‘jardineria’. T’apareixerà tota aquella informació  que s’hagi etiquetat amb aquest hashtag.

 1. Com que destaca, fa que el compte d’empresa també pugui ser descobert més fàcilment.

Hashtag: com usar-lo?

No és que hi hagi cap norma per usar-los, però és millor i tindràs millors resultats si:

 • Els agrupes al final. Però tot són gustos.
 • Poses hashtags també a les fotos.
 • Utilitzes hashtags que siguin trending o siguin molt usats al teu sector; seràs més visible i guanyaràs seguidors.
 • Així que, primer, abans de posar el/s hashtag/s: busca quins s’empren més.
 • Si vols que un hashtag tingui èxit, associa’l a una campanya, concurs,… Sempre tindrà més repercussió.

CONSELL FINAL: No et passis amb la quantitat de hashtags, no siguis cansino. 😉 En un altre post t’explicaré què NO fer amb els hashtags.

Hashtags: ¿cómo usar-los?

Si eres un fan de las redes sociales habrás comprobado –quizás incluso en tus propias cuentas- que a veces poner  hashtagsetiquetas en español- es un todo un festival. Pero, realmente ¿cuál es su función?

[ctt template=”5″ link=”yscaD” via=”yes” nofollow=”yes”]Cómo usar los hashtag: ponerlos al final y sin abusar de ellos. @mpalauareste[/ctt]

Hashtag: ¿qué es?

Es una palabra que se inicia con el símbolo # y que tiene la función de destacar palabras clave en las redes sociales con el objetivo que los usuarios identifiquen o se enteren en un vistazo sobre qué tema se habla.

Se pueden usar en Facebook, Twitter, Instagram, Google +,… Pero quién lo inició fue Twitter, donde funciona más; y también en Instagram. En Facebook parece que no ha cuajado tanto, pero se usan.  

Hashtag: ¿por qué ponerlo?

pq-hashtagSu función principal es la de destacar el mensaje: post, tuit, foto,…

Por ejemplo: si eres un aficionado a la jardinería, te puede ser muy útil encontrar toda la información sobre el tema buscando por esta palabra clave ‘jardinería’. Te aparecerá toda aquella información  que se haya etiquetado con este hashtag.  

 1. Como destaca, deriva en que la cuenta de tu empresa pueda ser descubierta más fácilmente.

Hashtag: ¿cómo usarlo?

No es que haya un manual para usarlos, pero es mejor y tendrás mejores resultados si:

 • Los agrupas al final. Aunque va a gustos.
 • Pones hashtags también en las fotos.
 • Utilizas hashtags que sean trending o se usen mucho en tu sector; serás más visible y ganarás seguidores.
 • Así que, primero, antes de poner el/s hashtag/s: busca cuáles se usan más.
 • Si quieres que un hashtag tenga éxito, asócialo a una campaña, concurso,… Siempre tendrá más repercusión.

CONSEJO FINAL: No et pases con la cantidad de hashtags, no seas cansino. 😉 En otro post te explicaré qué NO hacer con los hashtags.