És possible que hagis sentit a parlar de l’Inbound Marketing. O no? Què és? Per a què serveix? Què aconseguiré si practico l’Inbound Marketing? T’ho explico en 4 pinzellades.

Inbound Marketing: present i futur

Si no has sentit a parlar mai de l’Inbound Marketing et semblarà que és alguna cosa nova. Si el practiques… el recomanaràs.inbound-marqueting

La idea bàsica de l’Inbound Marketing és:  atraure persones, convertir-los en visitants, compartir amb ells la informació per a què finalment es converteixin en els teus clients.

En tota aquesta definició la paraula clau és ‘atraure’. En un món on la sobreinformació impera, el que practica l’Inbound Marketing és oferir la informació adequada, en el moment precís que la persona ho necessita. Al contrari que la publicitat que t’invaeix (a la tele, als diaris,…) l’Inbound Marketing és útil, necessari pel consumidor. T’ho agrairà.

I per on començar?

Pels continguts (‘El contingut és el rei’, ja t’ho deia en un post anterior). La clau és oferir continguts que siguin interessants per al teu consumidor. Un cop veig que en saps, li proposes que et faciliti l’email (Lead), per exemple, per poder-li enviar informacions noves (ell et dóna l’email i tu a canvi, informació valuosa). Després li vas suggerint propostes segons les seves preferències i al final, si tot va bé, acabarà convertint-se en client.

Per això cal el seu contacte i fer un seguiment dels clics que fa al teu contingut (web, bloc, xarxes socials,…), per saber què li interessa. D’aquesta manera podràs saber què necessita, què li interessa i proposar-li una solució (producte, servei,…) en el moment que més ho necessiti. I no ho veurà com una invasió. Al contrari, t’ho agrairá.

I ja tindràs un client content i un prescriptor del teu producte o servei.

Amb l’Inbound Marketing podràs automatitzar –a través d’eines- les accions cap al teu seguidor, proporcionant-li el que vol en el moment que ho vol.

Pots trobar més informació de l’Inbound Marketing a HubSpot

INBOUND MARKETING: ¿QUÉ ES?

Es posible que hayas oído a hablar del Inbound Marketing. ¿O no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué conseguiré si practico el Inbound Marketing? Te lo cuento en 4 pinceladas.

Inbound Marketing: presente y futuro

Si no has oído hablar nunca del Inbound Marketing te parecerá que es algo nuevo. Si ya lo practicas… lo recomendarás seguro. inbound-marqueting

La idea básica del Inbound Marketing es:  atraer personas, convertirlos en visitantes, compartir con ellos la información para que finalmente se conviertan en tus clientes.

En toda esta definición la palabra clave es ‘atraer’. En un mundo donde la sobreinformación impera, quien practica el Inbound Marketing ofrece la información adecuada, en el momento preciso que la persona lo necesita. Al contrario que la publicidad que te envade (a la tele, la prensa,…) el Inbound Marketing es útil, necessario para el consumidor.

Y, ¿por dónde empezar?

Por los contenidos (‘El contenido es el rey’, ya te lo decía en un post anterior). La clave es ofrecer contenidos que sean interesantes para tu consumidor. Una vez vea que sabes de lo tuyo, le propones que te facilite su email (Lead), por ejemplo, para poderle enviar nuevas informaciones (él te da su email y tú, a cambio, información valiosa). Después le vas sugiriendo propuestas según sus preferecuas y al final, si todo va bien, se convertirá en cliente. 

Por eso hace falta su contacto y hacer un seguimiento de los clics que hace en tu contenido (web, blog, redes sociales…), para saber qué le interesa. De esta manera podrás saber qué necesita, qué le interesa y proponerle una solución (producto, servicio,…) en el momento que más lo necesite. Y no lo verá como una intrusión. Al contrario, lo agradecerá.

Y ya tendrás un cliente contento y prescriptor de tu producto o servicio.

Con el Inbound Marketing podrás automatizar –a través de herramientas- las acciones hacia tu seguidor, proporcionándole lo que quiere en el momento que lo necesita. 

Puedes encontrar más información del Inbound Marketing en HubSpot.