INSTAGRAM: per què ser-hi?

La xarxa social Instagram s’ha convertit en una xarxa molt valuosa. Per què? És la que ha crescut més en aficionats en els darrers mesos i els seus seguidors més fidels són les anomenats ‘milenials’.

Cada dia es pugen més de 80 milions de fotos. I ara també vídeos. Què té que guanya adeptes i les empreses ja l’han inclòs com una de les xarxes imprescindibles.

La seva trajectòria

Les dades ho diuen tot i impressionen.

 • Naix l’any 2010.
 • La crea Kevin Systrom.
 • 2011: es converteix en l’app de l’any.
 • 2012: Facebook compra Instagram.
 • 600 milions d’usuaris

Les dades

Aquesta xarxa social ho té tot de cara per triomfar i de retruc per fer triomfar, de nou, a Facebook.  Per què?

 • Cada dia es pengen 80 milions de fotos.
 • Cada dia hi ha 3.5 milions de Likes.
 • És una xarxa femenina: 68% dels usuaris.
 • El 95% dels instagramers tenen menys de 35 anys, millenials.
 • Els instagramers hi dediquen 2.4 hores a la setmana.

 

INSTAGRAM: ¿por qué estar?

La red social Instagram se ha convertido en una red muy valiosa. ¿Por qué? Es la que ha crecido más en aficionados en los últimos meses y sus seguidores más fieles son los conocidos como ‘millenials’.

Cada día se suben más de 80 millones de fotos. Y ahora también videos. ¿Qué tiene que gana adeptos y las empesas y han incluido esta red socials como una de sus imprescindibles?

Su trayectoria

Los datos lo dicen todo e impresionan:

 • Nace en 2010.
 • La crea Kevin Systrom.
 • 2011: se convierte en la app del año.
 • 2012: Facebook compra Instagram.
 • 600 millones de usuarios.

Los datos

Esta red social lo tiene todo para triunfar y de paso hacer triunfar, de nuevo, a  Facebook.  ¿Por qué?

 • Cada día se cuelgan 80 millones de fotos.
 • Cada día hay 3.5 millones de Likes.
 • Es una red femenina: 68% de los usuarios.
 • El 95% de los instagramers tienen menos de 35 años, milenials.
 • Los instagramers le dedican 2.4 horas a la semana.