Versión español

Ja us comentava en un post anterior (Facebook: canvis en l’algoritme) que al mes de gener Mark Zuckenberg va explicar que Facebook canviaria d’algoritme. Els canvis comporten que es vegi menys contingut públic de pàgines d’empresa i mitjans. Com contrarestar-ho? Et dono algunes pistes per millorar la visibilitat de la FanPage de la teva empresa.

Però comencem per saber com afecten els canvis d’algoritme.

Nou algoritme de Facebook: com afectarà a les FanPage

Els canvis d’algoritme comencen a notar-se. On i com?

 • Menys contingut públic. Per tant, menys contingut de FanPage.
 • En lloc de destacar a les NewsFeed el 5% del contingut de FanPage que segueixen, ara ho farà només un 4%, i prioritzarà alguns continguts especials. (Continua llegint).

ALERTA!: Els canvis de l’algoritme també són iguals per als grups de Facebook.

Quines prioritats té ara Facebook?

La xarxa social prioritzarà que es vegi en el teu mur personal:

 • Vídeos, però en directe.
 • Converses entre fans.
 • Interaccions significatives entre fans.

Per tant, publicacions que iniciïn converses-interaccions. Això és el que cal prioritzar.

Què penalitzarà Facebook?

Davant aquests canvis, hi ha molts community manager que ja estan pensant en com fer la pirula a Facebook. Doncs tingues en compte que en Mark Zuckenberg penalitzarà:

 • Notícies falses.

D’altra banda, no s’aconsella:

 • Imatges que no despertin l’interacció dels fans.
 • Vídeos: Ara mirar vídeos és una acció passiva. Només si són en directe aconsegueixen més interacció.
 • Demanar de manera explícita INTERACCIÓ: pensar com crear aquest engagement, sense engagement bait.

Què importa ara?

La interacció entre els usuaris/fans d’una mateixa marca. Ja no és important que la marca interactuï amb els seus fans. Sinó, interacció entre fans.

 

Solucions per millorar la visibilitat de la FanPage

 • VEURE PRIMER: Demana als teus fans que a les preferències del Canal Notícies prioritzin ‘Veure primer’ els posts de la teva FanPage. Això sí els ho pots demanar explícitament. És el que més funciona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • GENERAR NOU CONTINGUT INTERACTIU: A partir d’ara –si no has començat- planteja’t els continguts d’una altra manera. Incita a la interacció. Planteja temes que generin discussió.
 • LIVE VIDEO: Generen moltes converses amb la gent. Reben 6 vegades més interacció que els vídeos habituals.
 • PUBLICITAT: Naturalment, ara haurem d’invertir més diners en promocionar posts.
 • GRUPS: Sembla que hi ha més interaccióen grups. Així que crea grups –si no en tens- i fes preguntes, planteja problemes,…

No et preocupis massa si…

La teva FanPage ja no tenia massa M’Agrada o Interacció. En aquest cas, potser no notaràs massa canvi. Però… si vols que Facebook sigui una xarxa clau, hauràs d’esforçar-te més.

En resum…

Tingues clars quins són els canvis i les prioritats de Facebook i adapta-ho a la teva FanPage. El canvi ja està en marxa. Així que ens hi haurem d’adaptar. Oi?

 

KIT de SUPERVIVENCIA A LOS CAMBIOS DE FACEBOOK

Ya os comentaba en un post anterior (Facebook: cambios en el algoritmo) que  en el mes de enero Mark Zuckenberg  explico que Facebook cambiaría de algoritmo. Los cambios comportan que se vea menos contenido público de páginas de empresa. ¿Cómo contrarrestarlo? Te doy algunas pistas para mejorar la visibilidad de la FanPage de tu empresa.

Pero empecemos por saber cómo afectan los cambios de algoritmo.

Nuevo algoritmo de Facebook: cómo afectará a las FanPage

Los cambios de algoritmo empiezan a notarse. ¿Dónde y cómo?

 • Menos contenido público. Por tanto, menos contenido de FanPage.
 • En lugar de destacar en las NewsFeed el 5% del contenido de FanPage que sigues, ahora solo lo hará un 4%, y priorizará algunos contenidos especiales. (Sigue leyendo para saber cuáles).

¡ALERTA!: Los cambios de algoritmo también son los mismos para grupos de Facebook.

¿Qué prioridades tiene ahora Facebook?

La red social priorizará que se vea en tu muro personal:

 • Vídeos, pero en directo.
 • Conversaciones entre fans.
 • Interacciones significativas entre fans.

Por tanto, publicaciones que inicien conversaciones-interacciones. Eso es lo que debemos priorizar y trabajar en contenidos.

¿Qué penalizará Facebook?

Ante estos cambios, hay muchos community manager que ya están pensando en cómo hacer un zigzag a Facebook. Pues ten en cuenta que Mark Zuckenberg penalizará:

 • Noticias falsas.

Por otra parte, no se aconseja:

 • Imágenes que no despierten la interacción de los fans.
 • Vídeos: Ahora mirar videos es una acción pasiva. Solo si son en directo consiguen más interacción.
 • Pedir de manera explícita INTERACCIÓN: piensa cómo crear este engagement, sin engagement bait.

¿Qué importa ahora?

La interacción entre los usuarios/fans de una misma marca. Ya no es importante que la marca interactúe con sus fans. Sino, la interacción entre fans.

Soluciones para mejorar la visibilidad de la FanPage

 • VER PRIMERO: Pide a tus fans que en las preferencias del Canal Noticias prioricen ‘Ver primero’ los posts de tu FanPage. Eso sí que se lo puedes pedir explícitamente. Es lo que más funciona.

 

 • GENERAR NUEVO CONTENIDO INTERACTIVO: A partir de ahora –si no has empezado- plantéate los contenidos de otra manera. Incita a la interacción. Plantea temas que generen discusión –de la buena, claro.
 • LIVE VIDEO: Generan más conversaciones con la gente. Reciben 6 veces más interacción que los vídeos habituales.
 • PUBLICIDAD: Naturalmente, ahora deberemos invertir más dinero en promocionar posts.
 • GRUPOS: Para que hay más interacción en grupos. Así que crea grupos –si no los tienes- y pregunta, plantea problemas,…

No te preocupes demasiado si…

Tu FanPage  ya no tenía muchos Me Gusta o Interacción. En este caso, quizás no notarás mucho cambio. Pero… si quieres que Facebook sea una red social clave, deberás esforzarte más.

En resumen…

Ten claros cuáles son los cambios y las prioridades de Facebook y adáptalo a tu FanPage. El cambio ya está en marcha. Así que deberemos adaptarnos. ¿Verdad?