Les xarxes socials no descansen, evolucionen constantment. Si encara no tens clares quines han de ser les línies bàsiques del teu pla de comunicació a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram,…) aquí t’avanço les 6 tendències per aquest 2016.

6 tendències per a xarxes socialsxarxes socials

 1. El servei al client a les xarxes, més poderós.
 2. Promoció del treballador, nova norma.
 3. El vídeo continua sent el rei.
 4. Els negocis són millors amb ‘marketing influencers’.
 5. Les empreses aprenen a mostrar, no explicar.
 6. El mòbil ja no és una opció, és una necessitat per sobreviure.

 Servei al client a les xarxes socials

Està clar que si alguna cosa han aportat a les empreses les xarxes socials és la interacció amb els seus clients (actius i possibles). Ara més que mai qualsevol empresa pot tenir contacte directe amb el seu client: escoltar-lo, resoldre-li dubtes, atendre les seves queixes,…

La dada: El 78% dels clients no han no han mostrat confiança cap a una compra o una empresa per una mala gestió de l’atenció al client (Font: American Express)

Per tant, si la teva petita, mitjana o gran empresa disposa de xarxes socials, no només perquè està ‘de moda’; assegura’t que la persona que les gestiona tingui capacitat de gestionar des de queixes fins a felicitacions, passant per resoldre problemes. I el més important: fer-ho en un breu període de temps.

El pròxim post: Promoció del treballador, nova norma.

Las 6 tendencias 2016 en las redes sociales

Las redes sociales no descansan, evolucionan constantemente. Si aún no tienes claras cuáles serán las líneas básicas de tu plan de comunicación en las redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram,…) aquí te avanzo las 6 tendencias para este 2016.

6 tendencias para redes socialesxarxes socials

 1. El servicio al cliente en las redes, más poderoso.
 2. Promoción del trabajador, nueva norma
 3. El vídeo continua siendo el rey
 4. Los negocios son mejores con ‘marketing influencers
 5. Las empresas aprenden a mostrar, no contar.
 6. El móvil ya no es una opción, es una necesidad para sobrevivir.

 Servicio al cliente en las redes sociales

Está claro que si algo ha aportado a las empresas las redes sociales es la interacción con los clientes (activos y posibles). Ahora más que nunca cualquier empresa puede tener contacto directo con su cliente: escucharlo, resolverle dudas, atender sus quejas,…

El dato: El 78% de los clientes no han mostrado confianza en una compra o una empresa por una mala gestión de la atención al cliente (Fuente: American Express)

Por tanto, si tu pequeña, mediana o gran empresa dispone de redes sociales, no solo porqué esta ‘de moda’, asegúrate que la persona que las gestiona tenga capacidad de gestionar desde quejas hasta felicitaciones, pasando por resolver problemas. Y lo más importante: hacerlo en un breve período de tiempo.

El próximo post: Promoción del empleado, nueva norma.