Majoritàriament la gent creu que Linkedin només serveix per trobar feina. I sí, la majoria dels usuaris hi són per trobar o oferir feina. Però Linkedin és molt més.

[ctt template=”5″ link=”S71wP” via=”yes” ]Linkedin és també un aparador perfecte per aquelles empreses que tenen molts proveïdors i clients. @mpalauareste[/ctt]

És una plataforma per estar en contacte amb ells-networking- i mantenir-los ben informats.

Les dades

 • 380 mil milions de persones hi estan registrades a tot el món.
 • 200 països.linkedin-911794_1920
 • 20 idiomes.
 • El 40% visita el seu perfil a diari de dilluns a divendres.
 • Hi dediquen 17 minuts al dia.
 • 1.000 milions de validacions d’aptitud.
 • Perfil: 56% són homes
 • 59% dels membres pertanyen a una pime.
 • 39 milions estudiants
 • Sí, ho has llegit bé. El 59% dels usuaris pertanyen/treballen en una pime. Per tant, per a una Pime és una xarxa social perfecta per a fer-hi contactes.

Linkedin a Espanya

 • 8 milions de persones registrades (octubre 2016)
 • 9 de cada 10 usen Linkedin com a xarxa professional.
 • Perfil: Majoritàriament, persones de 34-44 anys, amb molta formació.

Per què una pime ha de tenir perfil

 • Entre els anys 2012-2013: s’han creat 500 mil pàgines noves.
 • El 64% dels usuaris comparteixen les actualitzacions de la seva empresa (productes nous,…)
 • És un 300% més eficaç per a la prospecció de negoci.
 • Té més credibilitat que altres xarxes.

Val o no val la pena estar a LinkedIn?

Linkedin para pymes

Mayoritariamente la gente cree que Linkedin solo sirve para buscar trabajo. Y sí, la mayoría de los usuarios están ahí para encontrar u ofrecer trabajo. Pero Linkedin es mucho más.

[ctt template=”5″ link=”S71wP” via=”yes” ]Linkedin es también un escaparate perfecto para aquellas empresas que tienen muchos proveedores y clientes. @mpalauareste[/ctt]

Es una plataforma para estar en contacte con ellos-networking- y mantenerlos bien informados.

Los datos

 • 380 mil millones de personas registradas en todo el mundo.linkedin-911794_1920
 • 200 países
 • 20 idiomas.
 • El 40% visita su perfil a diario de lunes a viernes.
 • Hi dedican 17 minutos al día.
 • 1.000 millones de validaciones de aptitud.
 • Perfil: 56% son hombres.
 • 59% de los miembros pertenecen a una pyme.
 • 39 millones son estudiantes.

Sí, lo has leído bien. El 59% de los usuarios pertenecen/trabajan en una pyme. Por tanto, para una Pyme es una red social perfecta para hacer contactos.

En España

 • 8 millones de personas registradas (octubre 2016)
 • 9 de cada 10 usan Linkedin como red profesional.
 • Perfil: Mayoritariamente, personas de 34-44 años, con mucha formación.

Per què una pime ha de tenir perfil

 • Entre los años 2012-2013: se crearon 500 mil páginas nuevas.
 • El 64% de los usuarios comparten las actualizaciones de su empresa (productos nuevos,…)
 • Es un 300% más eficaz por la prospección de negocio.
 • Tiene más credibilidad que otras redes.

¿Vale o no vale la pena estar en LinkedIn?