En el darrer post del bloc, t’aconsellava ‘Analitzar per vèncer’. Realment cal monitoritzar (controlar) els resultats de les accions. Vaja, estar al cas de les estadístiques de les accions que fem a les xarxes, el web, els butlletins electrònics? Sí rotund.

Tant important és definir estratègies com després comprovar que hem executat funciona.

No totes les accions tenen el mateix efecte. Per tant, cal monitoritzar els resultats: què funciona i què, no.

  • Provar accions i mesurar-ne els resultats; i optimitzar les accions que no ens han funcionat. Al principi, cal practicar el prova-error, amb les mínimes conseqüències.
  • Necessitem entendre les dades. Les dades (estadístiques) ens proporcionen informació molt valuosa. Caldrà entendre-les. Que no et facin por els números.
  • Eines estadístiques: Google Analytics per la web, Estadístiques de Twitter o Facebook, estadístiques del MailChimp,…

Els Data ens donen moltes pistes del què hem de seguit fent i del que hem de millorar.

¿POR QUÉ MONITORIZAR LAS ACCIONES DIGITALES?

En el último post del blog, te aconsejaba ‘Analizar para vencer’. Realmente, ¿debemos monitorizar (controlar) los resultados de las acciones. Vamos, estar al día de las estadísticas de  las acciones que realizamos en las redes, la web, boletines electrónicos? Sí rotundo.

Tan importante es definir estrategias como después comprobar que lo ejecutado funciona.

No todas las acciones tienen el mismo efecto. Por tanto, debes monitorizar los resultados: qué funciona y qué, no.

  • Probar acciones y medir los resultados; y optimizar las acciones que no hayan funcionado. Al principio, deberás practicar el prueba-error, con las mínimas consecuencias.
  • Necesitamos entender los datos. Los datos (estadísticas) nos proporcionan información muy valiosa. Deberemos entenderlos. Que no te den pánico los números.
  • Herramientas estadísticas: Google Analytics para la web, estadísticas de Twitter o Facebook, estadísticas del MailChimp,…

Los Data nos dan pistas sobre lo que debemos seguir haciendo y sobretodo, lo que debemos mejorar.