SEO: Search Engine Optimization. Aquesta és la traducció de la sigla, en anglès. És a dir, Optimització per a motors de cerca. És a dir –i ja en van dos, posicionament de web per als buscadors.

Avui en dia poca gent  surt de casa per anar a comprar alguna cosa sense haver consultat al Sr. Google, el buscador d’internet que acapara més del 90% de les cerques online que es fan.

Això significa que, entre altres serveis –Gmail, Google Maps,…- Google és un aliat perfecte per tal que la nostra pàgina web surti en els primers llocs dels resultats quan hom fa una cerca. Però… com sortir en els primers llocs del buscador Google? Sense pagar, clar.

AVÍS A NAVEGANTS: L’algoritme –amb multitud de variables- que usa Google per als posicionaments canvia gairebé dia sí dia també. Així que cal estar a l’aguait.

Dit això, repeteixo: Però com sortir en els primers llocs del buscador Google? Sense pagar, clar.

 1. Paraules clau: definir una paraula clau que millor ens identifiqui i altres que també estiguin relacionades amb el nostre negoci/entitat. Ressalta-les amb negreta.
 2. Títol del web i URL: que contingui la paraula clau.
 3. Descripció de web: concisa i amb la paraula clau.
 4. Cada pàgina del web, millor si té el contingut referent a un sol concepte o paraula clau.
 5. Cada pàgina del web o secció: mínim amb 300 paraules, i que almenys el 3-5% del text contingui la paraula clau.
 6. Que el web tingui enllaços interns.
 7. Evitar que el web tingui Errors 404.
 8. El web ha de tenir una bona velocitat de càrrega: l’usuari no espera, clica en un altre lloc web.
 9. Contingut: únic i rellevant.
 10. Disseny atractiu, però que destaqui la navegabilitat. Evita el Flash

Si actualitzes el contingut de manera assídua –una vegada per setmana, per exemple- Google et premiarà i mica en mica escalaràs posicions juntament amb els 10 consells anteriors. I tenint en compte l’AVIS per a NAVEGANTS.

Posicionamiento SEO

SEO: Search Engine Optimization. Esta es la traducción de la sigla, en inglés. Es decir, Optimización para motores de búsqueda. Es decir –y ya son dos, posicionamiento de web para los buscadores.

Hoy en día poca gente sale de casa para ir a comprar algo sin haber consultado al Sr. Google, el buscador de internet que acapara más del 90% de las búsquedas online que se realizan.

Ello significa que, entre otros servicios –Gmail, Google Maps,…- Google es un aliado perfecto para que nuestra página web aparezca en los primeros lugares de los resultados cuando se realiza una búsqueda. Pero…, ¿cómo aparecer en estos primeros lugares de Google? Sin pagar, claro.

AVISO A NAVEGANTES: El algoritmo –con multitud de variables- que usa Google para los posicionamientos cambia día sí, día también. Así que debemos estar alerta.

Dicho eso, repito: Pero, ¿cómo aparecer en estos primeros lugares de Google? Sin pagar, claro.

 1. Palabras clave: definir una palabra clave que mejor nos identifique y otras que estén relacionadas con nuestro negocio/entidad. Resáltalas en negrita.
 1. Título de la web y URL: que contenga la palabra clave.
 2. Descripción de la web: concisa y con la palabra/s clave.
 3. Cada página de la web, mejor si tiene el contenido referente a un solo concepto o palabra clave.
 4. Cada página de la web o sección: mínimo con 300 palabras, y que por lo menos el 3-5% del texto contenga la palabra clave.
 5. Que la web tenga enlaces internos.
 6. Evitar que la web tenga Errores 404.
 7. La web debe tener una buena velocidad de carga: el usuario no espera, clica en otro sitio web.
 8. Contenido: único y relevante.
 9. Diseño atractivo, pero que destaque la navegabilidad. Evita el Flash

Si actualizas el contenido de manera asidua –una vez por semana, por ejemplo- Google te premiará y poco a poco escalarás posiciones junto con los 10 consejos anteriores. Y teniendo en cuenta el AVISO a NAVEGANTES.