Si tens un compte a Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram,…, en qualsevol xarxa social, amb un cert èxit i/o gran nombre de seguidors, és possible que no tot sigui flors i violes.

Davant un comentari negatiu, compta fins a 5 i actua. Calla. O aprofita-ho per créixer.

Quin protocol seguir davant un comentari positiu

Algú t’escriu un comentari positiu al blog, Facebook,… Tens dues opcions:trol

 1. Agraeix.
 2. Respon el comentari, comparteix-lo -si vols, i afegeix altres dades positives.

Quin protocol seguir davant un comentari negatiu

Les xarxes sociales són un lloc per opinar, compartir,… Així que no t’estranyi -per molt cool que siguis- que algú et faci algun comentari crític en negatiu -i potser mala baba.  Què fer?

 1. Escolta: I treu informació per saber què falla (crítica a un producte,…) Qui sap, potser en surt una bona idea per millorar.
 2. Si el comentari és ofensiu: Escolta. Pot estar rabiós per algun motiu o que estigui equivocat.
 3. Està rabiós: Escolta i treu informació per saber què passa.
 4. Està equivocat: Aporta dades objectives i enllaços per fer valer al teva postura.
 5. Si es tracta d’un client insatisfet: Intenta solucionar el problema de manera raonable.
 6. Si no és un client insatisfet: Tracta cada cas individualment.

Actua amb sentit comú. I sobretot ESCOLTA abans de respondre o actuar.

Protocolo de actuación en las redes sociales

Si tienes una cuenta en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram,…, en cualquier red social, con un cierto éxito y/o gran número de seguidores, es posible que no todo sea de color de rosa.

Ante un comentario negativo, cuenta hasta 5 y actúa. Calla. O aprovéchalo para crecer.

Qué protocolo seguir ante un comentario positivo

Alguien te escribe un comentario postivo en el blog, Facebook,… Tienes dos opciones:trol

 1. Agradece.
 2. Responde el comentario, compártelo – si quieres, y añade otros datos positivos.

Qué protocolo seguir ante un comentario negativo

Las redes sociales son un lugar para opinar, compartir,… Así que no te extrañe – por muy cool que seas- que alguien te haga un comentario crítico en negativo -incluso con mala baba. ¿Qué hacer?

 1. Escucha: Y saca información para saber qué falla (crítica a un producto,…). Quién sabe, quizás salga una buena idea para mejorar.
 2. Si el comentario es ofensivo: Escucha. Puede que esté rabioso por algún motivo o equivocado.
 3. Está rabioso: Escucha y saca información para saber qué pasa.
 4. Está equivocado: Aporta datos objetivos y enlaces para que entienda tu postura. 
 5. Si se trata de un cliente insatisfecho: Intenta solucionar el problema de manera razonable.
 6. Si no es un cliente insatisfecho: Trata cada caso individualmente.

Actúa con sentido común. Y sobretodo ESCUCHA antes de responder o actuar.