Segur que t’has fixat que darrerament es comparteixen moltes infografies. És a dir, informacions que es sintetitzen amb imatges, icones, … És una moda? No, la informació s’entén millor amb una imatge que amb paraules. (Ja ho diu la dita: ‘Val més una imatge que mil paraules’).

I en aquest cas funciona. En un món amb sobreinformació, les infografies permeten captar l’atenció i entendre el missatge més ràpidament.

Motius per usar infografies

Les dades ho diuen tot:infografia

 • El 90% de la informació que transmet el nostre cervell és visual.
 • El 40% de les persones respon millor als estímuls visuals que a un text.
 • Els nostres ulls processen 60.000 vegades més ràpid una imatge que el text.
 • El cervell necessita 13 ms per processar imatges. 150 ms en el cas de text.
 • El 65% de la gent aprèn més a través de les imatges.
 • I finalment, al 80% de la gent li agrada més llegir publicacions amb imatges en color. Així que juga amb els colors per que la teva infografia s’entengui millor i més rapid.

EINA PER FER INFOGRAFIES: PiktoChart

¿Por qué usar infografías?

Seguro que te has fijado últimamente que se comparten muchas infografías. O sea, informaciones que se sintetizan con imágenes, iconos, … ¿Es una moda? No, la información se entiende mejor con una imagen que con palabras. (Ya lo dice el refrán: ‘Vale más una imagen que mil palabras’).

Y en este caso, funciona. En un mundo con sobreiformación, las infografías permiten captar la atención y entender el mensaje con mayor brevedad.

Motivos para usar infografíasinfografia

Los datos lo dicen todo:

 • El 90% de la información que transmite nuestro cerebro es visual.
 • El 40% de les persones responden mejor a estímulos visualas que a un texto.
 • Nuestros ojos procesan 60.000 veces más rápido una imagen que el texto.
 • El cerebro necesita 13 ms para processar imágenes. 150 ms en el caso del texto.
 • El 65% de la gente aprende más a través de las imágenes.
 • Y finalmente, al 80% de la gente le gusta más leer publicaciones con imágenes en color. 

HERRAMIENTA PARA HACER INFOGRAFÍAS: PiktoChart