La comunicació és un ésser vivent. Any rere any es va amotllant a les noves tendències i a les noves tecnologies que l’apreten perquè sí o sí les tingui en compte.

I quines són les tendències  a nivell de comunicació corporativa – o empresarial- per aquest 2017? Algunes tendències del 2016 es refermaran i s’hauran de millorar (els vídeos per exemple, a les xarxes) en aquest pròxim any. També n’hi haurà d’altres de més novelles que caldrà posar a la pràctica.

M’he fixat en el decàleg de Agencias de Comunicación, que ha basat aquestes 10 tendències en els millenials.

Les 10 tendències de la comunicació empresarial per al 2017

 1. L’experiència per sobre la possessió: Millor compartir missatges amb experiències i  vivències, que no béns materials:
 2. La comunicació com a experiència: La comunicació també s’ha de valdre de l’experiència per acostar-se al públic.
 3. El temps és or: Comunicació breu i visual.
 4. Mòbil: La principal font de comunicació.
 5. Individualitat: Comunicació personal.
 6. Content Branding: Fes que la teva marca tingui una història.
 7. Entorn: Adaptar-se a cada persona.
 8. Analitzar la informació: Saber i conèixer a qui et dirigeixes per comunicar millor.
 9. Col·laboratiu: Associa’t per crear nous espais.
 10. Vintage: La imatge vintage perdurarà durant el 2017.

Sobre aquestes 10 tendències ben aviat us faré cinc cèntims del CONTENT BRANDING. Un producte, un empresa, però també una persona és la seva pròpia marca i l’ha de saber comunicar.

 

10 tendencias de la comunicación para 2017

La comunicación es un ser vivo. Año tras año se amolda a las nuevas tendencias y a las nuevas aprietan para que sí o sí la comunicación empresarial las tenga en cuenta.

¿Y cuáles son las tendencias  a nivel de comunicación corporativa – o empresarial- para este 2017? Algunas tendencias de 2016 se refirmaran y se deberán mejorar (los vídeos, por ejemplo, en las redes) en este próximo año. También habrá otras más novedosas que deberemos poner en práctica.  

Me he fijado en el decálogo de Agencias de Comunicación, que ha basado estas 10 tendencias en los millenials.

Les 10 tendencias de la comunicación empresarial per al 2017

 1. La experiencia per encima de la posesión: Mejor compartir mensajes con experiencias y vivencias, que no bienes materiales.
 2. La comunicación como experiencia: La comunicación también debe nutrirse de la experiencia para acercarse al público.
 3. El tiempo es oro: Comunicación breve y visual.
 4. Móvil: La principal fuente de comunicación.
 5. Individualidad: Comunicación personal.
 6. Content Branding: Haz que la tu marca tenga una historia.
 7. Entorno: Adaptarse a cada persona.
 8. Analizar la información: Saber y conocer a quién te diriges para comunicar mejor.
 9. Colaborativo: Asóciate para crear nuevos espacios.
 10. Vintage: La imagen vintage perdurará durante 2017.

Sobre estas 10 tendencias pronto os hablaré un poco más del CONTENT BRANDING. Un producto, un empresa, pero también una persona es su propia marca y debe saberlo comunicar.