paro_septiembre Gráfico: La Razón

LA RAZÓN: El paro sube en 25.572 personas en septiembre, su mejor dato desde 2007

EL PERIÓDICO: El paro registrado crece en septiembre después de seis meses de caídas

La notícia del dia, esperada i temuda a parts iguals, són les dades de l’atur que han pujat. Fins aquí cap sorpresa perquè és tendència. Em refereixo que després de la temporada d’estiu –amb la marxa dels turistes, l’atur habitualment al setembre sempre puja a Espanya. Els números de l’atur són iguals a tots els mitjans –només faltaria, els dóna el Govern i es poden contrastar poc o res. Ara bé, quan es tracta de posar l’afegitó al titular numèric, la cosa canvia. La Razón, més optimista, destaca que sí, ha pujat l’atur, però que les dades són les millors des de 2007. Sí, lectura fidel als números. I El Periódico, en canvi, prefereix comentar que l’atur ha pujat després de 6 mesos de caiguda. És a dir, veu el vas mig buit. Sí, lectura també fidel als números.

La noticia del día, esperada y temida a partes iguales, son los datos del paro que han subido. Hasta aquí ninguna sorpresa porqué es tendencia. Me refiero a que tras la temporada de verano –con la marcha de los turistas, el paro habitualmente en septiembre siempre sube en España. Los números del paro son iguales en todos los medios –solo faltaría, los da el Gobierno y se pueden contrastar poco o nada. Ahora bien, cuando se trata de apostillar el titular numérico, la cosa cambia. La Razón, más optimista, destaca que sí, ha subido el paro, pero que los datos son los mejores desde 2007. Sí, lectura fiel a los números. Y El Periódico, en cambio, prefiere comentar que el paro ha subido tras 6 meses de caída. Es decir, ve el vaso medio vacío. Sí, lectura también fiel a los números.