elmundo_deficit Foto: ElMundo

EL MUNDO: La Comisión y el BCE piden más reformas en el sector financiero español.

EL PERIÓDICO: La UE avisa a España de que cumplir déficit y reformas es “imperativo”.

De nou Europa insta al Govern espanyol que faci canvis si vol complir el dèficit. Així els ho ha manifestat el Banc Central Europeu i la Comissió Europea. Mentre El Mundo ho expressa amb un titular més informatiu, sense entrar en detalls, més aviat empra un enunciat generalista; El Periódico opta per un titular més contundent on explícitament destaca l’adjectiu imperatiu, per que es vegi clar que la Comissió i el BCE apreten a Espanya per que compleixi amb el dèficit. Això sí, a l’article, ambdós destaquen les exigències europees, sobretot allò que fa referència al crèdit per a pimes.

De nuevo Europa insta al Gobierno español que realice cambios si quiere cumplir con el déficit. Así lo ha manifestado el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Mientras El Mundo lo expresa con un titular más informativo, sin entrar en detalles, más bien utiliza un enunciado generalista; El Periódico opta por un titular más contundente en el que explícitamente destaca el adjetivo imperativo, para que quede claro que la Comisión y el BCE aprietan a España para que cumpla con el déficit. Eso sí, en sendos artículos se destacan las exigencias europeas, sobretodo en lo que el crédito a pymes se refiere.