barril-cervesa

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE SEVILLA: Prohibido rodar los barriles de cerveza

El primer que penso quan llegeixo aquest titular és: Per què? Què hi ha de mal fer rodolar un barril de cervesa? Li marxa el gas? Surt més espuma quan serveixis la primera cervesa? I per què es prohibeix només a Sevilla? Tan fàcil com que l’Ajuntament sevillà ha aprovat una ordenança contra la contaminació acústica, sorolls i vibracions. Ni els rellotges públics anunciaran les hores acústicament, ni es podrà deixar el gos sol al balcó, pati o terrassa. En el cas de la cervesa, l’ordenança fins i tot explica com fer el transport dels barrils. I per arrodonir la convivència tampoc estaran permesos jocs al carrer que puguin molestar: com els daus i el dòmino. I ‘el no va más’: el cante. A Sevilla? Vinga, va. No poden invertir el temps en temes més universals i importants? De moment, l’ordenança té 1.000 al·legacions.

Lo primero que me viene a la cabeza cuando leo este titular es: ¿Por qué? ¿Qué pasa con rodar los barriles de cerveza? ¿Se le va el gas? ¿Sale más espuma cuando se sirve la primera cerveza? ¿Y por qué solo se prohíbe en Sevilla? Tan sencillo como que el Ayuntamiento sevillano ha aprobado una ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones. Ni los relojes públicos podrán anunciar acústicamente las horas, ni se podrá dejar al perro sólo en el balcón, el patio o la terraza. En el caso de la cerveza, la ordenanza incluso explica cómo realizar el transporte de barriles. Y para redondear la convivencia tampoco estarán permitidos los juegos que puedan generar molestias, como los dados o el dominó. Y el no va más: el cante. ¿En Sevilla? Venga, vamos. ¿No pueden invertir el tiempo en temes más universales e imporantes? De momento, la ordenanza tiene 1.000 alegaciones.