rotondaEL MUNDO: Dos de cada 3 conductores no saben cómo circular en una rotonda

La rotonda: el moment més perillós. Què m’has de dir! N’hi ha que no saben com entrar-hi, uns quants sembla que no tenen clar com sortir-ne. I als novells… els costa Déu i ajuda enfrontar-s’hi. La rotonda, aquella gran desconeguda.

L’últim informe del centre d’estudis Ponle Freno-AXA de seguretat vial desvetlla que dos de cada 3 conductors no saben qui té prioritat quan s’incorporen a les rotondes. Doncs el primer que troba un forat per posar-hi -de tota la vida. Ves, tu! L’informe diu que justament la maniobra d’incorporació és la que provoca el 54% dels accidents ocasionats en una rotonda (dades de 2015).

A més, el 80% de les víctimes mortals en accidents a rodondes de l’any passat es van produir a l’incorporar-se. Per això, l’estudi diu que aquesta maniobra és la més perillosa.

Que vols que et digui. Recordo fer més d’una volta a alguna rotonda per sortir-ne. 😉

EL MUNDO: Dos de cada 3 conductores no saben cómo circular en una rotonda

La rotonda: el momento más peligroso. ¡Qué me dices! Algunos no saben cómo entrar en ella, unos cuantos parece que no tienen claro cómo salir de ella. Y los novatos… les cuesta lo suyo enfrontarse a ella. La rotonda esa gran desconocida.

El último informe del centro de estudios Ponle Freno-AXA de seguridad vial revela que dos de cada tres conductores no saben quién tiene prioridad en la incorporación a las rotondas. Pues el primero que encuentra un hueco para meterse -de toda la vida. ¡Vaya! El informe explica que justamente la maniobra de incorporación es la que provoca el 54% de los accidentes ocasionados en una rotonda (datos 2015).  

Además, el 80 % de las víctimas mortales en accidentes en glorietas el año pasado se produjo cuando los conductores se disponían a incorporarse en ellas.Por eso, el estudio señala que ésta es la maniobra “más peligrosa y dañina” .

Que quieres que te diga. Recuerdo hacer más de una vuelta en alguna rotonda para salir de ella. 😉