lavanguardia-ratoAvui més que el titular, vull destacar la foto del dia: la foto de portada, curiosa ella perquè es veu com un agent d’Hisenda acompanya amb la mà posada al clatell de Rato que aquest entri al cotxe policial en el moment de la seva detenció. En un ciutadà normal i corrent –diguem-ne així- podria ser que aquest fos un simple gest o acte de protecció. Però es veu que per la ‘colleja’ d’en Rato es pot donar diverses interpretacions. Avui gairebé totes les portades –excepte La Razón- han emprat aquest moment per il·lustrar la noticia de dia. Per cert, la foto de portada de La Vanguardia es de Javier Soriano, AFP.

Hoy más que titular, quiero destacar la foto del día: la foto de portada, curiosa ella porque se ve a un agente de Hacienda que acompaña con la mano puesta en la nuca de Rato que éste entre en el coche policial en el momento de su detención. En un ciudadano normal y corriente –digámoslo así- pudiera ser que éste fuera un simple gesto o acto de protección. Pero se ve que para la ‘colleja’ de Rato se pueden dar varias interpretaciones. Hoy casi todas las portadas –excepto La Razón- usan este momento para ilustrar la noticia del día. Por cierto, la foto de portada de La Vanguardia es de Javier Soriano, AFP.