guinddos_efe   Foto: EFE

LA VANGUARDIA: El INE certifica el fin de la recesión al crecer el PIB un 0,1%

EL PERIODICO: El IPC entra en negativo por primera vez desde el 2009

S’esperaven amb candeletes les dades de l’Institut Nacional d’Estadística sobre els l’Index de Preus de Consum del mes d’octubre, que malgrat que en aquest mes han pujar un 0,4%, la taxa interanual de l’IPC és del -0,1%. Avui, comparteixen titular La Vanguardia, l’ABC i La Razón que destaquen al lead que Espanya ha sortit de la recessió gràcies al un PIB del 0,1% en el darrer trimestre de l’any. Cal destacar que la La Vanguardia ha penjat dos notícies diferenciades: una on destaca el PIB i una altra, amb l’IPC. També comparteixen titular –per bé que han preferit obviar la paraula recessió- El Periódico i El País, que s’han centrat en les dades de l’IPC més que en el PIB. Només desitjo que l’IPC continuï negatiu a veure si convenço al meu arrendatari que m’abaixi el lloguer del pis, d’igual manera que quan puja, ell me l’incrementa. 🙂

Se esperaba con ansias los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre el Índice de Precios de Consumo del mes de octubre, que aunque en este mes han subido un 0,4%, la tasa interanual del IPC es de -0,1%. Hoy, comparten titular La Vanguardia, el ABC y La Razón, destacando en el lead que España ha salido de la recesión gracias a un PIB del 0,1% en el último trimestre del año. Cabe señalar que La Vanguardia ha colgado dos noticias diferenciadas: una donde destaca el PIB y otra, con el IPC. También comparten titular –aunque han preferido no mencionar la palabra recesión- El Periódico i El País, que se han centrado más en los datos del IPC más que en el PIB. Sólo deseo que el IPC continúe en negativo, a ver si logro convencer a mi arrendatario que me baje el alquiler del piso, de igual manera que cuando sube, él me lo incrementa. 🙂