Tuitejar és senzill. Tenim una idea a expressar, la condensem en 140 caràcters i… Ningú retuiteja. A Twitter el que no és fàcil és tuitejar i tenir èxit. Com tuitejar bé i guanyar seguidors?

Consells bàsics per començar a Twitter

 • Perfil: l’usuari es fa una idea del teu compte a través del teu perfil. Cuida’l.
  • Escull una bona foto –no cal que hi surtis mudat/da. És millor un bon somriure.
  • Si tens web, posa el seu enllaç web,
  • Si estàs en altres xarxes socials, posa-les.
 • Freqüència en els tuits:
  • De manera regular,twitter-2
  • Però sense saturar. Consell: no llencis molts tuits seguits.

Com crear comunitat

 • Segueix amb criteri nous usuaris (perfil similar o complementari).
 • Participa en les converses.
 • Menciona altres usuaris –així tens més possibilitats que et retuitejin.
 • Retuiteja continguts de valor per l’usuari.

Què tuitejar

 • Què saps que la gent no sàpiga.
 • Escolta l’audiència i sabràs què dir.
 • Tuits amb imatges -atraeuen més l’atenció- i es retuitegen més.

Com tuitejar

 • Escurça els links.
 • Millor si puges les imatges directament a Twitter i no les comparteixes des d’altres plataformes –com Instagram.
 • Si la informació que tuiteges no és teva, afegeix ‘via …’.
 • CREATIVITAT: Si has de RT un article, millor canviar el titular.
 • Retuit o Quote: Millor Quote i aportar quelcom nou.
 • Evita el llenguatge comercial (sobretot si portes el compte d’una empresa).

Consells finals

 • Revisa el tuit abans de publicar: ortografia, gramàtica,…
 • Assumeix crítiques i errors.
 • Explica’t: encara que 140 caràcters són pocs, es pot llençar un missatge entenedor.

 

CÓMO TUITEAR Y TENER ÉXITO EN TWITTER

Tuitear es sencillo. Tenemos una idea a expresar, la condensamos en 140 caracteres y… Nadie retuitea. En Twitter lo que no es fácil es tuitear y tener éxit0. ¿Cómo tuitear bien y ganar seguidores?

Consejos básicos para empezar en Twitter

 • Perfil: el usuario se hará una idea de tu cuenta a través del perfil. Cuídalo.

  • Escoge una buena foto –no hace falta que aparezcas muy arreglado/a. Es mejor una buena sonrisa.
  • Si tienes web, pon el enlace.
  • Si estás en otras redes sociales, ponlas.
 • Frecuencia en los tuits:twitter-2
  • De manera regular,
  • Pero sin saturar. Consejo: no tuitees mucho y seguido.

Cómo crear comunidad

 • Sigue con criterio nuevos usuarios (perfil similar o complementario).
 • Participa en las conversaciones.
 • Menciona otros usuarios –así tienes más posibilidades que te retuiteen.
 • Retuitea contenidos con valor para el usuario.

Qué tuitear

 • Qué sabes que la gente no sepa.
 • Escucha la audiencia y sabrás qué decir.
 • Tuitscon imágenes -atraen más la atención – y se retuitean más.

Cómo tuitear

 • Acorta los links.
 • Mejor si subes las imágenes directamente en Twitter y no compartidas de otras plataformas – como Instagram.
 • Si la información que tuiteas no es tuya, añade ‘vía …’.
 • CREATIVIDAD: Si tienes que retuitear un artículo, mejor cambiar el titular.
 • Retuit o Quote: Mejor Quote y aportar algo nuevo.
 • Evita el lenguaje comercial (sobre todo si llevas la cuenta de una empresa).

Consejos finales

 • Revisa el tuit antes de publicar: ortografía, gramática,…
 • Asume críticas y errores.
 • Explícate: aunque 140 caracteres son pocos, se puede dar un mensaje entendedor.