Twitter, Instagram, Google + i Facebook són les xarxes socials on més s’utilitzen els hashtags i per aquest ordre on més. Però… s’han de fer servir igual en una xarxa que en una altra? Atreuen a l’usuari o el repel·leixen? Anem-ho a veure.

El primer hashtag

L’origen i ús del hashtag prové de Chris Messina, treballador de Google, que va decidir usar-lo l’any 2007 a Twitter. Es va establir la primera base del seu ús: relacionar diversos missatges sobre un mateix assumpte.

[ctt template=”5″ link=”ylbA5″ via=”yes” ]El hashtag permet relacionar diversos missatges sobre un mateix assumpte. @mpalauareste[/ctt]

Twitter: el rei dels hashtags

Twitter va ser la primera xarxa que va introduir els hashtags als seus tuits. Així que és, possiblement, qui n’ha creat el protocol. I quin és?

  • S’usen per categoritzar tuits d’un mateix tema.
  • Els tuits amb hashtags tenen el doble d’engagement.
  • Els tuits amb 1 o 2 hashtags tenen un 21% més de repercussió que els que en duen 3 o més.

Per tant: no usis més de 2 hashtags en un tuit.

Instagram: sense límit xarxes-hashtag

Si a Twitter posar més de 3 hashtags és contraproduent, a Instagram, tot a l’inrevés. Així que en aquesta xarxa social només hi ha un punt al protocol:

  • Hashtags non stop.

Així que… sigues creatiu o creativa i almenys que siguin originals.

Facebook: no acaba de funcionar

Després de la febre dels hashtags, Facebook va decidir incorporar-los al seu dia a dia. Però el tema no va acabar de quatllar. En aquest sentit, hi ha defensors i detractors. Personalment, en sóc defensora. Per què?

  • En un post mitjà – és a dir, amb una certa quantitat de caràcters- els hashtags ajuden a destacar paraules clau. I això sempre ajuda al lector/fan.

Després de 3 posts sobre hashtags, suposo que no podràs dir allò de: ‘El Hashtag, aquell gran desconegut’. 😉

Redes sociales: ¿dónde poner hashtags?

Twitter, Instagram, Google + y Facebook son las redes sociales donde más de usan los hashtags, y por este orden donde más. Pero… ¿se usan de igual manera en una red que otra? ¿Atraen al usuario o lo repelan? Vamos a verlo.  

El primer hashtag

El origen y uso del hashtag proviene de Chris Messina, trabajador de Google, que decidió usarlo en 2007 en Twitter. Así se estableció la primera base de su uso: relacionar diferentes mensajes sobre un mismo asunto.

[ctt template=”5″ link=”SKydV” via=”yes” ]El hashtag permite relacionar diferentes mensajes sobre un mismo asunto @mpalauareste[/ctt].

Twitter: el rey de los hashtags

Twitter fue la primera red social que introdujo los hashtags en sus tuits. Así que es, posiblemente, quien creó su protocolo. ¿Y cuál es?  

  • Se usan para categorizar tuits de un mismo tema.
  • Los tuits con hashtags tienen el doble de engagement.
  • Los tuits con 1 o 2 hashtags tienen un 21% más de repercusión que los que llevan 3 o más.

Por tanto: no uses más de 2 hashtags en un tuit.

Instagram: sin límitexarxes-hashtag

Si en Twitter poner  más de 3 hashtags es contraproducente, en Instagram, todo lo contrario. Así que en esta red social solo tiene un punto en el protocolo:

  • Hashtags non stop.

Así que… sé creativo o creativa y por lo menos que sean originales.

Facebook: no termina de funcionar

Tras la fiebre de los hashtags, Facebook decidió incorporarlos en su día a día. Pero el tema no terminó de quajar. En este sentido, hay defensores y detractores. Personalmente, soy defensora. ¿Por qué?

  • En un post medio –es decir, con bastantes caracteres- los hashtags ayudan a destacar palabras clave. Y eso siempre ayuda al lector/fan.

Después de 3 posts sobre hashtags, supongo que no podrás decir aquello de: “El Hashtag, ese gran desconocido”. 😉